Kunsten å dele: SVs kunst- og kulturpolitiske program

 

Bård Vegar Solhjell presenterte mandag et forslag til eget program for retningen innen SVs kunst- og kulturpolitikk, Kunsten å dele.

SV skal etter eget utsagn være eneste parti med et slikt program.

Forslaget vil legges fram på landsstyremøtet i november.

 

 

Programkomiteen har bestått av

Torbjørn Urfjell (leder)
Anne Ma Tellefsen
Nora Krogh
Guri Idsø Viken
Johannes Joner
Lars Egeland
Adam Reiremo (SU)

 

 

Programutvalget har utpekt fire satsningsområder

1. Den kulturelle grunnmuren: Bibliotek og kulturskoler

2. Kunstnernes levekår og arbeidsbetingelser

3. Mangfold og ytringskultur

4. Digitalisering

 

 

Fra programforslaget:

Museer, visuell kunst og kulturminner

Under overskriften Museer, visuell kunst og kulturminner kan man lese:

 

 Museer tar vare på vår felles historie og hjelper oss å forstå samtiden og utmeisle fremtiden. Konsolideringen som har skjedd ved museene kan gjøre utfordringen med utilgjengelige samlinger større enn i dag og magasinene må åpnes opp. Visuell kunst må sikres egnede visningssteder. 

 

SV jobber for:  

 

 å utvikle museene i samme retning som folkebibliotekene, i første omgang gratis for  alle under 30 år

 

 å utvikle Kode i Bergen til nasjonal kunstinstitusjon ved siden av Nasjonalmuseet

 

 å gi kommuner ansvar for at det er mulig å gjennomføre utstillinger i egnede lokaler der det ikke finnes etablerte gallerier

 

 å ta igjen etterslepet på kulturminner før 2025 (Linje 449-460).

 

 

Annet verdt å merke seg:

 

Sv jobber for:

 

 Å øke utenriksdepartementets eksportstøtte til kunst og kultur.

 

 Å senke barrieren tollsystemet kan være for kunstnere som ønsker å produsere eller stille ut egne verk i utlandet. Tollvesenets kunstdefinisjoner må endres og nye regler bør utarbeides i samråd med fagmiljøene.

 

 Å gjennomgå merverdiavgift- (MVA-) systemet og endre regelverket på kunstfeltet i tett dialog med de berørte fagområdene.

 

 Å innføre og øke utstillingshonorarer/vederlag og utstillingsstipender for å heve inntektsnivået til norske kunstnere innen det visuelle kunstfeltet. (Linje 296-303).

 

 

 

 SV mener at kunstkritikk må styrkes som fagfelt og at det er viktig for alle kunstarter å kunne bli vurdert og kommentert av faglig kompetente kritikere. Det er også viktig for demokratiet  å ha både kunstnere og kritikere som kan løfte den offentlige samtalen om de estetiske og sanselige aspektene ved våre omgivelser. Det bør derfor etableres en felles digital plattform  for kunstkritikk på tvers av kunstområdene.  (Linje 315-319).

 

 

Alle innbyggere i Norge skal ha tilgang til profesjonelle kunstinstitusjoner i rimelig nærhet. Mens kartet for de regionale kunstinstitusjonene i stor grad er tegnet ferdig, vil det være  behov for å videreutvikle flere av institusjonene med ressurser og funksjoner. Også statlige institusjoner som er enerådende på sitt felt kan med fordel utfordres fra andre miljøer. Offentlig finansierte institusjoner må ta ansvar for å produsere kunst som trenger å nå ut til  folk, og må ikke presses over i å likne mer og mer på private institusjoner med krav om  sponsing. Statlige institusjoner må heller ikke pålegges å hente ut midler som ellers ville  kunne utvikle private og utfordrende alternativer. (Linje 377-384).

 

 

 

Kulturpolitikk og ytringsfrihet

Et rikt kunst- og kulturliv forutsetter en sterk grad av ytringsfrihet. Samtidig er et levende demokrati avhengig av et rikt kulturliv. Det er ikke slik at et rikt kulturliv kun reflekterer  ytringsfriheten i samfunnet – det styrker den. I kunsten finnes viktige ytringer. Av og til er de ubehagelige. Kulturlivet må ha rom for et  stort mangfold av stemmer, som også må tåle å bli kritisert. (Linje 597-603).

 

SV vil

 

legge sterkere føringer for kulturinstitusjonene for å gjenspeile mangfoldet i  befolkningen (Linje 639)

 

 

 

Dokumentet kan leses i sin helhet her: Kunsten-å-dele-SVs-kunst-og-kulturpolitiske-program

 

 

 

Dette kan bli et nasjonalt museum – Bergens Tidende 22.06.15

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *