Norsk kulturråd (2009)

Norsk Kulturråd

  Nytt Kulturråd er utnevnt 26.06.09. Les mer
  Regjeringa har lagt fram forslag til endring av reglene om oppnevning og sammensetning. Les mer
  – Komitéinnstilling. Les mer
  Løkenutvalgets innstilling. Les mer