St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren. For det norske filmløftet (Filmmeldinga)

 

Filmmeldinga

  Her er Stortingets innstilling til Filmmeldinga, avgitt 8. juni 2007. Les mer
  Museumsforbundet var på høring i Stortinget 14. mai om Filmmeldinga. Les mer
  Regjeringa la fram Filmmeldinga den 23. mars 2007. Les mer