Aktuell europeisk rapport om museer og copyright

NEMO (Network of European Museum Organisations) har presentert en ny rapport om museer og copyright. Regjeringene i Europa ønsker å revurdere museenes tilnærming til copyright, både på et europeisk og nasjonalt nivå. NEMO ønsker å delta i debatten og rapporten gir et overblikk over museenes reelle praktiseringer av opphavsretten. Slik kan NEMO bidra til å hjelpe museene til å overholde opphavsretten og samtidig gjøre mest mulig av samlingene tilgjengelige for publikum.

 

Rapporten viser at opphavsrettslig praksis innen museene oppleves både som komplisert, utdatert, urettferdig og dyrt. I tillegg er den digitale verdenen nå en realitet og kulturorganisasjonene møter flere opphavsrettslige utfordringer når det gjelder å tilgjengeliggjøre samlingene digitalt for publikum. Copyrightlisensene er ikke justert etter nye moderne krav og tekniske standarder. NEMO anbefaler derfor å forenkle og tilpasse reglene til moderne digital teknologi og hvordan publikum konsumerer informasjon. Løsningen kan være en harmonisert, teknologinøytral, europeisk lisens- og copyrightavtale. Lisensene bør inkludere avtaler for både analog og digital bruk. Det er behov for å skille mellom gjenbruk for kommersielle og ikke-kommersielle formål.

 

Rapporten viser at mange museer ikke digitaliserer samlingene på grunn av høye lisenskostnader, kompleksiteten ved å etablere copyrightavtaler, mangel på personell til å gjennomføre avtalene, veto fra rettighetshaverne og mangel på intern policy for copyright. Undersøkelsen viser at flere museer stopper utdanningsaktivitetene, utsetter utstillinger, kutter informasjon og kampanjer om utstillinger og begrenser publikasjoner på grunn av opphavsrettslige problemer og kostnader.

 

Rapporten understreker et behov for økt juridisk kompetanse blant museumsansatte og en harmonisert lovgivning innen Europa. Det bør bli enklere å digitalisere samlingene og reglene bør tilpasses formålet og tillate teknologiske endringer. For å få til en rettferdig copyright-lovgivning bør alle interessenter konsulteres og museene må være en del av diskusjonen. NEMO ønsker en harmonisert copyrightavtale og mener det er behov for å drøfte unntak for museene som lærings- og samfunns-institusjoner.

 

http://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Working_Group_1/Working_Group_IPR/NEMO_Survey_IPR_and_Museums_2015.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *