Bok om skandinavisk museumsamarbeid

Skandinavisk Museumsforbund, som i sommer skiftet navn til Nordisk Museumsforbund, har utgitt jubileumsbok i anledning hundre års eksistens

 

Kulturel nordisme i hundrede år

 

Forbundet er et av de eldste organer innenfor nordisk kultursamarbeid. Behovet for et tettere samarbeid mellom museene i Skandinavia under verdenskrigen var en utløsende faktor for etableringen. Nordiske museumsledere så stor nytte i å få en møteplass hvor de kunne utveksle erfaringer, lære av hverandre og initiere felles tiltak.

 

Pådrivere og grunnleggere var tre driftige menn fra ulike museumstyper i de tre skandinaviske landene: Emil Hannover fra Kunstindustrimuseet i København, Hans Aall fra Norsk Folkemuseum i Kristiania og Erik Wettergren fra Nationalmuseet i Stockholm. Hans Aall forble en sentral og markant premissleverandør til forbundet gjennom hele mellomkrigstiden. Dette belyses i artikkelen «Hans Aall og Skandinavisk Museumsforbund som et ledd i norsk museumsbygging» av Tonte Hegard.

 

Jubileumsbokens forskningsbaserte hovedartikler om disse tre aktørene belyser den museumssektor som dette initiativet vokste ut fra, hvorfor grunnleggerne ønsket en skandinavisk forening og hvilken betydning denne arenaen fikk. I sitt innledningskapittel «Fra politisk skandinavisme til kulturel nordisme» setter redaktør Inge Adriansen perspektiv på initiativet. Boken inneholder videre en rekke nedslag fra Skandinavisk Museumsforbunds historie i de forskjellige nordiske landene gjennom de 100 årene.

 

Mens mulighetene for å reise og samarbeide over landegrenser i de siste tiårene er blitt nesten ubegrensete, var situasjonen for 100 år siden den motsatte. Skandinavisk Museumsforbund forble den sentrale arenaen for nettverksbygging og samarbeid i Norden langt inn i etterkrigstiden.

 

Artiklene dokumenterer en tidligere lite kjent del av museumshistorien, og boken vil derfor være et et nyttig referanseverk.Kulturel nordisme_bok_Nordisk museumsforbund

 

Boken er utgitt av Skandinavisk Museumsforbund i samarbeid med Museum Sønderjylland (ISBN: 978-87-87375-32-0).

 

Boken kan bestilles fra den norske seksjonen og koster kr 200 fritt tilsendt: Kontakt Siri Schrøder Vesterkjær, Åstadryggen 6, 1396 Billingstad, Mob. 41 61 75 66, Epost: vesterkj@online.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *