Diverse undersøkelser

 Finsk studie: Economic impact of museums
suomen_museoliitto_logo4Museer øker den regionale økonomien med 32-49 euro per besøkende, viser en ny, finsk studie som baserer seg på data fra over 6000 spørreskjema.Museene selv sitter derimot igjen med lite gevinst, selv om kultur er blitt viktigere for turistenes valg av destinasjon.  Det meste av pengene legges igjen på hoteller, i restauranter og på transport.

Turistnæringen og den regionale økonomien har alt å vinne på at museene holdes i live og kan opprettholde god drift.

Les hele rapporten på engelsk her:

http://issuu.com/suomen_museot/docs/economic_impact_of_museums

Logotyp NCK rosa
NCK-undersøkelsen Rapport om lärande och pedagogik på museer i Norge 2013

I april 2013 sendte NCK (Nordisk centrum for kulturarvspedagogik) ut en spørreundersøkelse til Norges museumsforbunds medlemmer. Omtrent halvparten av museene svarte, og en sammenfatning av disse svarene danner grunnlaget for rapporten. Undersøkelsen er gjennomført av  Malin Wolczynska, Kristoffer Soldal ogHenrik Zipsane för NCK.

Les den her: Rapport om lärande och pedagogik på museer i Norge 2013

 

Foto: NCK

Undersøkelser :

Museet på markedet:
Siri Holmboe Høibo har skrevet masteroppgave ved Norges handelshøyskole om den samfunnsøkonomiske verdien av et kunstmuseum. Med hennes tillatelse kan oppgaven leses her:

Museet paa markedet – Masteroppgave Hoibo

Synovate-undersøkelse om Norges museumsforbund
– 8 av 10 er meget eller ganske fornøyde med Museumsforbundet
Undersøkelse om publikums forhold til Vestfoldmuseene
Presentasjon av brukerundersøkelsen:
Kunnskap om – medvirkning av – formidling for mangfoldige museumsbrukere

Diverse:

Referat Arbeidsseminar 20. mars 2012 om Nasjonal verneplan for fartøy
Referat Arbeidsseminar 20. oktober om Nasjonal verneplan for fartøy
Kulturminnedagens pris 2010 går til programmet ”Nytt liv i gamle minner” på Voss
Kulturminner forteller er Museumsforbundets hovedsatsning i Kulturminneåret 2009 Les mer
Foredrag fra Taksonomiseminaret i juni 2008 Les mer
Innlegg fra seminaret «Hvordan styres museene» 2. april 2008:
– Demokrati og lojalitet av Olav Aaraas,
styreleder Norges museumsforbund og direktør Norsk Folkemuseum.
– Forholdet mellom driftstyre og lokalt eierskap av Målfrid Snørteland, direktør ved Jærmuseet.
Oppdatert «Standard Loan agreement» fra Nemo Les mer
Action plan for the EU Promotion of Museum Collections’ Mobility and Loan Standards. Les mer