Forskning

Søke om midler fra Forskningsrådet? Hvilke program er relevante for museene og hvordan går man frem? Les mer…
Forskerforbundets politikk for AMB-sektoren. Les mer…
Forslag til tiltaksplan for å styrke forskning ved museene. Les mer…
Notat fra idédugnad om forskning i museene. Faglig råd m.fl. Les mer…
Rapport fra Forskerforbundet: Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren. Les mer…