Museumsforbundets tidligstatistikk 2016: Besøkstall 2015

Pressemelding 4.2.2016: Fortsatt økt besøk i norske museer

Tidligstatistikken for et utvalg av medlemsmuseene til Norges museumsforbund viser at det samlede besøket ved de norske museene fortsatte å øke i 2015. De foreløpige tallene viser en økning på 473 000 besøk sammenlignet med året før. Dette tilsvarer en samlet oppgang på over 4,5 prosent.

 

Munchmuseet har hatt et nytt godt år med 255 000 besøkende, en økning på nesten 104 prosent fra 2014. Besøket i 2015 slår dermed rekorden fra det tidligere toppåret 2013. Da trakk jubileumsutstillingen 205 000 besøkende. Oppgangen skyldes i hovedsak Van Gogh + Munch-utstillingen som var en publikumsmagnet uten sidestykke i Munchmuseets historie.
-Mange turister besøker Munchmuseet, men vi synes det er ekstra gledelig at statistikken viser at det også kommer mange nordmenn til oss, hele 150.000 i fjor, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Gitte Skilbred.

 

Flere museer har hatt god økning i besøket i 2015. Norsk Industriarbeidermuseum har tilnærmet/nesten doblet besøket, noe som trolig i stor grad må tilskrives TV-suksessen Kampen om tungtvannet. Henie Onstad Kunstsenter (+ 41 prosent) trakk mange besøkende med sin Hilma af Klint-utstilling. Museum Vest (+ 65 prosent) hadde nyåpning av Norges Fiskerimuseum, og opplever ettervirkningene av Anno-serien på TV. Dette understreker tendensen Museumsforbundet har sett de siste årene til at nye utstillinger og aktiviteter bidrar til økt besøk.

 

Flere av museene som hadde nedgang i besøket i 2015 hadde spesielt gode år i 2014. Ett eksempel er Eidsvoll 1814 som har mer enn halvert besøket i 2015. – Dette var som forventet, sier samfunnskontakt  Astrid Galstad. Samtidig er vi veldig fornøyde, med tall som er langt over det vi hadde i årene før oppussingen av Eidsvollsbygningen. 2015 har vært et spennende og morsomt år for oss, vi har tatt med oss det beste fra jubileumsåret, og ser at det bærer frukter.

 

Kontaktpersoner:                                               

Generalsekretær Liv Ramskjær, Norges museumsforbund, tlf. 924 27 878
Styreleder Ivar Gunnar Braaten, Stiftinga Sunnmøre Museum, tlf. 907 99 499

 

Denne statistikken er ment som en indikasjon. Vi gjengir besøkstall meldt inn av de ulike institusjonene, og vi kvalitetssikrer ikke. For endelige og sikrede tall henviser vi til Kulturrådets og SSBs statistikk som kommer i løpet av våren.

 

Kommentar til Excel-dokumentet: Der det er nye tellemåter eller ikke sammenlignbare tall, er dette kommentert i dokumentet. Kommentarene er stort sett museenes egne. Enkelte museer er tatt med både som avdelinger og som en del av en konsolidert enhet. Dette er tydeliggjort i manglende bruk av fet skrift, og i kommentar.

 

 

Pressemelding museumsbesøk 2015 (word)
Statistikk museumsbesøk 2015 (excel)

 

 

Institusjon Besøk Besøk Besøk Endring Endring %
2015 2014 2013 2014-2015 2014-2015
Agder Naturmuseum, Kristiansand 17 412 16 575 17 661 837 5,05 %
Akershusmuseet 202 000 217 087 188 827 -15 087 -6,95 %
(For Alta Museum, se Verdensarvsenteret for Bergkunst)
Anno Museum 246 277 252 553 228 230 -6 276 -2,49 %
Arkeologisk Museum, Stavanger 53 182 50 725 51 491 2 457 4,84 %
Astrup Fearnley Museet 130 000 130 668 177500 -668 -0,51 %
Aust-Agder museum og arkiv 109 268 109 268 0 0,00 %
Barnekunstmuseet, Det internasjonale 15 024 15 920 14 549 -896 -5,63 %
Baroniet i Rosendal 87 884 59 275 55 245 28 609 48,26 %
Bergen Sjøfartsmuseum 25 031 26 978 25 906 -1 947 -7,22 %
Blaafarveværket og Koboltgruvene 171 537 164 199 160 203 7 338 4,47 %
Buskerudmuseet, Stiftelsen 138 000 124 000 14 000 11,29 %
Bymuseet i Bergen 186 725 161 959 157 084 24 766 15,29 %
Dalane Folkemuseum 25 544 22 214 15 982 3 330 14,99 %
Den Norske Frimurerordens museum 500 600 -100 -16,67 %
Drammens Museum 37 423 35 745 30 850 1 678 4,69 %
Eidsvoll 1814 (avd. av Norsk Folkemuseum, Stiftelsen) 90 162 213 244 -123 082 -57,72 %
Falstadsenteret 12 006 12 284 -278 -2,26 %
Forsvarets museer 272 820 244 532 268 326 28 288 11,57 %
Forsvarsmuseet (avd. av Forsvarets museer) 60 414 44 517 15 897 35,71 %
Grimstad bys Museer 16 007 12 552 3 455 27,53 %
Gudbrandsdalsmusea 53 949 43 562 42 108 10 387 23,84 %
Hardanger og Voss Museum 55 000 49 300 42 000 5 700 11,56 %
Haugalandmuseene 32 693 33 930 34 040 -1 237 -3,65 %
Haugesund Billedgalleri (Avd. av Haugalandmuseene) 9535 8 269 1 266 15,31 %
Helgeland Museum 72 300 70 900 1 400 1,97 %
Henie Onstad Kunstsenter 63 184 44 788 34 150 18 396 41,07 %
Inspiria 73 000 80 000 90 000 -7 000 -8,75 %
Stiftelsen Kulturkvartalet (Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE) 29 987 27 785 33 383 2 202 7,93 %
Jærmuseet 203 138 194 514 181 450 8 624 4,43 %
Jødisk Museum i Oslo 7 943 6 500 5 000 1 443 22,20 %
Kistefos-Museet 24 540 24 002 20 360 538 2,24 %
KODE Bergen 185 327 186 161 196 125 -834 -0,45 %
Kon-Tiki Museet 187 661 181 067 211 102 6 594 3,64 %
Kulturhistorisk Museum (Vikingskipmuseet og Historisk Museum) 520 387 458 695 448 191 61 692 13,45 %
Lillehammer Kunstmuseum 27 038 29 268 24 820 -2 230 -7,62 %
Lillehammer Museum, Stiftelsen 145 419 146 566 141 282 -1 147 -0,78 %
Lillesand By- og Sjøfartsmuseum 8 390 9191 6 555 -801 -8,72 %
Lindesnes Fyr 55 717 50 423 48 679 5 294 10,50 %
Lågdalsmuseet (avd. av Buskerudmuseet) 20 425 21 043 -618 -2,94 %
Marnadal Museum 764 316 448 141,77 %
Midt-Troms Museum 38 500 43 087 28 400 -4 587 -10,65 %
Mjøsmuseet og Vitensenteret Innlandet 60 347 65 661 56 772 -5 314 -8,09 %
Munch-museet 255 000 125 163 205 184 129 837 103,73 %
Musea i Sogn og Fjordane, Stiftinga 70 128 58 529 60 078 11 599 19,82 %
Museene i Sør-Trøndelag 257 736 325 972 320 476 -68 236 -20,93 %
Museet Midt IKS 79 950 78 405 1 545 1,97 %
Museum Nord 229 487 211 697 113 577 17 790 8,40 %
Museum Stavanger 191 427 168 678 172 511 22 749 13,49 %
Museum Vest 165 926 100209 128 056 65 717 65,58 %
Museumssenteret i Hordaland 24 418 27499 24 501 -3 081 -11,20 %
Narviksenteret m/ Røde Kors Krigsmuseum 23 270 22061 1 209 5,48 %
Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur 484 027 439 942 552 070 44 085 10,02 %
Naturhistorisk museum og Botanisk hage 840 000 809 000 709 425 31 000 3,83 %
Nidaros Domkirke 395 877 339 345 372 515 56 532 16,66 %
Nobels Fredssenter 248 266 227 322 225 465 20 944 9,21 %
Nordlandsmuseet 81 597 90 550 82 556 -8 953 -9,89 %
Nordmøre Museum 70 659 69 253 1 406 2,03 %
Nordnorsk Kunstmuseum 24 589 28 623 23 822 -4 034 -14,09 %
Nordnorsk vitensenter, Tromsø 46 800 42 375 40 213 4 425 10,44 %
Norsk Bergverksmuseum 62 269 48 762 43 754 13 507 27,70 %
Norsk Folkemuseum, avd. Bygdøy (avd. av Norsk Folkemuseum, Stiftelsen) 277 406 269 657 7 749 2,87 %
Norsk Fjellmuseum 14 289 9 853 8 195 4 436 45,02 %
Norsk Folkemuseum, Stiftelsen 576 971 633 708 426 209 -56 737 -8,95 %
Norsk Industriarbeidermuseum 77 322 39 136 33 156 38 186 97,57 %
Norsk Jernbanemuseum 25 272 27 312 22 835 -2 040 -7,47 %
Norsk Kartmuseum 310 367 242 -57 -15,53 %
Norsk Luftfartsmuseum (avd. av Forsvarets museer) 40 042 43 000 -2 958 -6,88 %
Norsk Maritimt Museum  (avd. av Norsk Folkemuseum, Stiftelsen) 61 385 61 315 84 405 70 0,11 %
Norsk Oljemuseum 97 924 99 260 105 244 -1 336 -1,35 %
Norsk Rettsmuseum 5 761 4 837 3 163 924 19,10 %
Norsk Skogfinsk Museum 12 200 10 538 1 662 15,77 %
Norsk Speidermuseum 383 169 214 126,63 %
Norsk Teknisk Museum 247 607 262 604 248 914 -14 997 -5,71 %
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum 17 511 18 656 15 107 -1 145 -6,14 %
Norsk vegmuseum 43 000 48 142 45 164 -5 142 -10,68 %
NTNU Vitenskapsmuseet – Kun museumsutstillingene 123 945 124 036 31 889 -91 -0,07 %
Nynorsk Kultursentrum 24 102 28 700 30 366 -4 598 -16,02 %
Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand 16 757 16 628 12 315 129 0,78 %
Oppdalsmuseet 4 000 4 000 0 0,00 %
Oslo Museum 120 780 96 826 97 289 23 954 24,74 %
Oslo Skolemuseum 1 190 1 883 1 414 -693 -36,80 %
Popsenteret 57 300 60 000 39 000 -2 700 -4,50 %
Preus Museum 12 043 12 226 11 346 -183 -1,50 %
Randsfjordmuseene 21 393 22 583 22 000 -1 190 -5,27 %
RiddoDuottarMuseat 8 078 8 666 9 424 -588 -6,79 %
Ryfylkemuseet 20 226 16 093 20 827 4 133 25,68 %
Setesdalsmuseet 20 482 13 647 13 682 6 835 50,08 %
Skimuseet 171 700 178 000 -6 300 -3,54 %
Stiklestad Nasjonale Kultursenter 167 730 165 987 167 953 1 743 1,05 %
Stenersenmuseet 9 960 17 287 10 247 -7 327 -42,38 %
Stokke bygdetun 13 000 10 000 4 840 3 000 30,00 %
Sunnhordland Museum 23 475 22 210 1 265 5,70 %
Sunnmøre Museum, Stiftinga 88 282 82 556 79 182 5 726 6,94 %
Svalbard Museum 46 458 41 546 38 509 4 912 11,82 %
Sør-Troms Museum 49 199 59 040 38 946 -9 841 -16,67 %
Sørlandets Kunstmuseum 24 515 20 547 22 757 3 968 19,31 %
Tana og Varanger Museumsiida 26 600 26 752 24 555 -152 -0,57 %
Telemark Museum (Friluftmuseet ikke tatt med) 64 241 35 760 37 062 28 481 79,64 %
Telemuseet 91 172 94 449 342 274 -3 277 -3,47 %
Tromsø Museum – Universitetsmuseet 150 536 147 429 132 352 3 107 2,11 %
Universitetsmuseet i Bergen 16 686 17 424 -738 -4,24 %
Valdresmusea 40 475 43 176 38 940 -2 701 -6,26 %
Varanger Museum IKS 60 490 34 791 31 791 25 699 73,87 %
Verdensarvssenter for bergkunst – Alta Museum 53 354 45 000 41 024 8 354 18,56 %
Vest-Agder-museet IKS 92 801 87 395 85 444 5 406 6,19 %
Vest-Telemark Museum 38 558 28 674 32 328 9 884 34,47 %
Vestfoldmuseet 124 349 121 560 158 820 2 789 2,29 %
Vigelandsmuseet 31 540 24 523 7 017 28,61 %
Vil Vite, Bergen Vitensenter 118 286 116 332 114 941 1 954 1,68 %
Vitenparken Campus Ås 30 572 41 962 33 801 -11 390 -27,14 %
Vitensenteret i Trondheim 82 055 75 693 75 339 6 362 8,41 %
Østfoldmuseene 79442 86 902 82 633 -7 460 -8,58 %
SUM 10 947 041 10 462 145 8 775 296 484 896 4,63 %

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *