Aktuelt

Fagdagar: farlege stoff i museumssamlingar
 • Tid: Torsdag 19. og fredag 20. januar
 • Stad: Bryggens museum, Bergen
 • Pris: 2250 inkl. moms. Deltakaravgift er inkludert lunsj begge dagar og to rettars middag på Bryggen Tracteursted.
 • Påmelding er via denne linken

Bevaringstenestene fyller 10 år, og markerer jubileet med fagdagar om farlege stoff i museumssamlingane. Fagdagane vert arrangert i samarbeid med Norges Museumsforbund, seksjon for samlingsforvaltning og Norges Konservatorforbund (NKF-N).

 

farlige-stoff

 

Utstoppa dyr, gamle tapet, ausekar, speglar, gamle komfyrar, røntgenapparat og fiskegarn er gjenstandar finst ved mange museum. Det har til no vore lite medvit om at desse gjenstandane kan vere ein helserisiko for både publikum og tilsette. Dei kan òg skade resten av samlinga. Gjenstandane kan vere sett inn med plantevernmiddel og andre kjemiske stoff for å motverke skadedyr. Ein gamal komfyr kan innehalde asbest, det kan vere giftige pigment i eldre tapet, og ein spegel kan innehalde kvikksølv. Ofte er desse gjenstandane ein viktig del av musea sine samlingar, og dei skal difor takast vare på sjølv om det kan innebere ein helserisiko.

 

Fagdagane skal gjere tilsette ved museum og andre kulturarvsinstitusjonar bevisst på utfordringa med potensielt farlege stoff i samlingane. Dei skal settast i stand til å identifisere potensielle farlege gjenstandar og situasjonar. Vi ønskjer og å vise måtar å magasinere potensielt farlege gjenstandar på slik at dei ikkje utgjer ein risiko.

 

Program:

Torsdag 19. januar

10.00 Registrering og enkel servering

11.00 Opning

11.20 History of pesticides in museum collections and consequences for objects and materials. Helene Tello, Dipl. Rest. (FH), Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum.

12.00 Lunsj

13.00 Erfaringar frå norske museum. Vigdis Vingelsgaard, konservator NKF-N, Anno museum.

Possibilities of safeguard, remediation and decontamination of objects in museum collections. Helene Tello, Dipl. Rest. (FH), Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum.

Undersøkelser av biocider i museer. Terje Grøntoft, Dr Scient, Norsk Institutt for Luftforskning (NILU).

Spørsmål og samtale v/Vigdis Vingelsgaard

14.30 Kaffepause

15.00 Erfaringer frå Bevaringstenestene. Friederike Kunze, konservator NKF-N, Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland.

Muggsopp og mugg i bibliotek- og arkivsamlingar. Victoria Juhlin, Bokkonservator NKF-N, NTNU Gunnerusbiblioteket.

HMS-arbeid og farlige stoffer i Universitetsmuseet i Bergens samlinger. Marielle Bergh, naturhistorisk konservator (avdelingsingeniør), HMS-kontakt ved Konserveringsseksjonen, Universitetsmuseet i Bergen.

Helsefarlege metallgjenstandar i samlingane. Kajsa Jagare, konservator, Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland

Spørsmål og samtale

16.45 Slutt dag 1.

19.00 Fellesmiddag på Bryggen Tracteursted
 

Fredag 20. januar

09.00 Er det så farleg?

Erfaringar frå Norsk Teknisk Museum. Hanne Skagmo og Marianne Sjølie

Erfaringar frå Norsk Folkemuseum. Heidi Uleberg

Praktiske utfordringer ved flytting av museale samlinger og potensielt helsefarlig støv. Marielle Bergh, naturhistorisk konservator (avdelingsingeniør),HMS-kontakt ved Konserveringsseksjonen, Universitetsmuseet i Bergen.

10.15 Kaffipause

10.45 Giftstoffer i Nationalmuseets samlinger. Anne Lisbeth Schmidt, konservator Nationalmuseet i København

11.30 Erfaringar frå Sverige.

Vegen vidare. Ann Siri Garberg, seksjon for samlingsforvaltning, Norges Museumsforbund

13.00 Lunsj

14.00 Vel heim!

Seminar om bevaring av plast

plast_Foto Thea Winther, Riksantikvarieambetet

Seksjon for samlingsforvaltning, NMF har i samarbeid med NKF-N gleden av å invitere til seminar om bevaring av plast. Seksjonens spørreundersøkelse i 2015, avdekket et stort behov for materialkunnskap og dette seminaret håper vi kan bidra til litt mer kunnskap om plast.

Dag 1. Naturhistorisk museum på Tøyen, Oslo
tirsdag 25. oktober kl. 12-17.
Dag 2. Norsk Teknisk Museum, Kjelsås, Oslo, kl. 9-12.
Målgruppe: Alle som arbeider med samlingene – både med bevaring, magasin, registrering o.a.

Antall: maksimum 50 deltakere

 

 

Program tirsdag 25. oktober

(pauser underveis og en matbit)

Kl. 11.00:                    Registrering og lunsj

Kl. 12.00:                     Velkommen ved Ann Siri H. Garberg, Seksjon for samlingsforvaltning, NMF

Kl. 12.10 – 12.40:        Generalsekretær NMF Liv Ramskjær: Plastens historie i Norge

Kl. 12.45 – 17.00:       Konservator NKF-S Thea Winther: Plast i et bevaringsperspektiv

Hun tar opp grunnleggende begreper og egenskaper ved plastmaterialer, samt hvordan plast eldes med eksempler på plastobjekter i kunst- og kulturhistoriske museumssamlinger.

Det blir muligheter for å kjenne på og se eksempler på plastmaterialer og dere oppfordres til å ta med et objekt hver – i plast (dette må ikke være fra museets samlinger).

Thea Winther er fra Sverige, med master i kulturvård fra Göteborgs universitet. Hun har undervist om plast og plastkonservering på Göteborgs universitet og Carl Malmstens Furniture studies, og hun har arbeidet med konservering på Moderna Museet, Nordiska Museet samt på Riksantikvarieämbetet, der hun bl.a. har ledet et forskningsprosjekt om liming av styrenplast.

Kveldsprogram 25.oktober kl.18.30 – 19.30:

Besøk i utstillingen Håp for havet ved Norsk Maritimt museum

Buss fra Tøyen kl.17.27 eller 17.33 (nr.31 – og 30) – da rekker vi å være på Norsk maritimt museum før 18.30.

 

Program onsdag 26. oktober
Norsk Teknisk Museum, Kjelsås

Kl. 9.00                             Velkommen ved Henrik Smith, Seksjon for samlingsforvaltning

Kl. 9.05 – 9.35            Konservator NKF-N Anja Sandtrø, Nasjonalmuseet: Plast og kunst

Kl. 9.40 – 10.10           Konservator NKF-N Vigdis Vingelsgaard, Anno museum: Kirsten Flagstads personlige plastsaker til besvær.

Kl. 10.15 – 10.45         Konservator/kunsthistoriker Tone Rasch, Norsk Teknisk Museum: Pop og plast – ungdomskultur og syntetiske materialer.

Kl. 10.50 – 11.20         Konservator NKF-N Pjotr Juga, MiST: Oversikt over moderne materialer i MiST og etablering av konserveringsprogram

Kl.11.20                      Veien videre, hva kan gjøres med dette tema videre?

Kl.11.30:                     Lunsj

 

 

Praktiske opplysninger

Seminaret koster kr.500 og dekker kostnader i forbindelse med lunsj begge dager. Reise og opphold betales av den enkelte. Seksjonen betaler for øvrige kostnader.

Faktura sendes fra Norges Museumsforbund til fakturaadressen dere oppgir ved påmelding (se skjema under) og faktura vil bli sendt ut før seminarstart.

Adresser

Naturhistorisk museum, Sars’ gate 1, 0562 Oslo http://www.nhm.uio.no/

 • T-bane til Tøyen T-banestasjon.
 • Trikk nr. 17 til Lakkegata skole.
 • Buss nr. 20 til Munch-museet.
 • Buss nr. 31 til Lakkegata skole.
 • Buss nr. 60 til Tøyen kirke eller Tøyen skole.
 • Parkeringsplass mellom Munch-museet og Botanisk hage.

Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo http://www.tekniskmuseum.no/

 • Buss:rute 54 Aker Brygge/Kjelsås stasjon, Rute 25 Majorstuen/Karihaugen, Rute 22 Majorstuen/Ellingsrudåsen
 • Tog:Gjøvikbanen (mot Jaren eller Hakadal) til Kjelsås stasjon.
 • Trikk:Linje 11/12 Kjelsås, ev. 11 Disen og videre derfra med 12 Kjelsås. Obs: Sjekk rutetidene!.
  Holdeplass: Kjelsåsalleen. Gåtid 10 min. Følg Kjelsåsveien nedover (Ha Coop Prix på høyre hånd og Rune’s på venstre). Gå forbi Shell og gjennom gangtunnelen under toglinjene. Teknisk museum finner du med en gang etter gangtunnelen, på høyre hånd.
  Holdeplass Kjelsås. Gåtid 5 min. Gå ned Asbjørnsens vei, kryss bussholdeplassen og gå gjennom gangtunnelen under toglinjene. Teknisk museum finner du med en gang etter gangtunnelen, på høyre hånd.
 • T- bane:til Storo, og videre med trikk nr. 11/12 til Kjelsås eller Kjelsåsalléen. Se beskrivelse over. Sjekk rutetidene!

Påmelding til seminaret skjer ved å klikke på lenken: Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist 1.oktober. Bindende påmelding.

Hvis dere ønsker å forbedre dere, anbefales disse svenske artiklene fra Riksantikvarieämbetet: Håndtering og forebygging og Identifisering av plast i samlingene

Velkommen!

Illustrasjon: Sitruspresse i polypropen. Design Carl Arne Breger, 1967. Foto: Thea Winther, Riksantikvarieämbetet

 

Rapport klar

Kartleggingen av kompetansebehov og -tilbud innen samlingsforvaltning er nå klar og kan leses  her:

RAPPORT KOMPETANSEKARTLEGGING

 

Tips

Konferanse i Leiden, Nederland 18.-20.nov.2015, It’s complicated, A conference on the preservation or restoration of complex collection Objects.
http://www.museumboerhaave.nl/complicated/

 

Nytt fra seksjon for samlingsforvaltning

 

28.05.15:

I seksjonens handlingsplan for 2015 har vi fokus på to områder: Det ene er å lage en e-postliste over alle som arbeider med samlingsforvaltning i norske museer, slik at vi lett kan nå alle med informasjon. Dette har vi vært i gang med ei stund.

 

 

Dernest arbeider vi med en spørreundersøkelse der vi både vil kartlegge kompetansebehovene på samlingsforvaltningsfeltet og finne ut hva de enkelte museene kan bidra med når det gjelder å holde kurs, ta i mot eksterne museumsfolk på interne kurs osv. Kartleggingen vil forhåpentligvis gi noen svar på behovene, slik at nye kurs arrangert av seksjonen kan skreddersys iht. dette. Vi har søkt Styret i NMF om aktivitetsmidler til å gjennomføre undersøkelsen og til å analysere svarene, og fått kr. 25 000 til dette. Vi håper å kunne presentere noe av funnene på museumsårsmøtet i september og på Kompetansekurset for museumsansatte (Det relevante museum) i Trondheim i oktober.

 

 

Seksjonen har laget høringsuttalelse vedr. Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av museumsgjenstander, vært representert på Kulturrådets møte om Digital infrastruktur og kommet med innspill til program for museumsårsmøtet. Leder har deltatt på møte med styret i NMF og de andre seksjonslederne i januar og styret har avholdt ett møte på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i mars. Vi arbeider også med å få til en samlingsforvaltningspris, på linje med formidlingsprisen og forsøker å få stoff om samlingsforvaltning tydeligere fram både i Museumsnytt og i media for øvrig.

samlingforvaltningsamlingsforvaltning2

Bilder fra interimstyrets møte i desember 2014

 

SEMINAR OM PRIOTERING I MUSEUMSSAMLINGAR

TID/STED:  TORSDAG 19. MARS 2015

STED: Bymuseet i Bergen, Bryggens Museum

Les mer

 

SEMINAR OM RESTAURERINGEN AV EIDSVOLLSBYGNINGEN

TID/STED: MANDAG 9. MARS 2015 KL. 09.00-17.50

ADRESSE: CARSTEN ANKERS VEI 19, EIDSVOLL VERK

Program

—————————

Om seksjonen
Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *