Lenge leve tradisjonshåndverket!

Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag har laget rapporten Lenge leve tradisjonshåndverket! på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

 

Stadig færre unge velger utdanning i små tradisjonelle håndverksfag. Utvalget har, på bakgrunn av UNESCOs konvensjoner på kulturfeltet, utarbeidet anbefalinger som skal førre til større interesse for de små tradisjonelle håndverksfagene.  Blant anbefalingene er å styrke håndverksfag/praktiske ferdigheter på alle nivå i opplæringen, opprettholde tilbudet for de små tradisjonelle håndverksfagene som en del av den offentlige tilbudsstrukturen, etablere stipendordninger, gjøre opplæringen mer tilgjengelig for voksne, og å utvikle mulighetene for høyere utdanning.

 

Utvalget anbefaler også å opprette et nasjonalt koordineringsledd i tillegg til enkelte regionale ressurssentre knyttet til eksisterende fagmiljøer. De regionale sentrene skal  fungere som nettverksbyggere og møteplass i egen region, blant annet for museene.

 

Rapporten kan leses i sin helhet her: Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag

 

 

Bilde: Utdanningsdirektoratet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *