Seksjon for naturhistorie

Seksjonen er Norges Museumsforbunds fagseksjon for naturhistorisk museumsvirksomhet.

 

Vi vil gjerne utvikle en faglig møteplass for å fremme samarbeid både mellom de tradisjonelle naturhistoriske museene og også med naturhistorikere ved mindre, regionale museer.

 

Seksjonen ble til som en videreføring av Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund (NNML) da denne organisasjonen i mai 2000 gikk inn i NMF.

 

Følg oss på facebook!

 

—————

Styret
Aktuelt