Styret

Styret i Seksjon for naturhistorie i 2016:

Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, leder, Universitetet i Oslo
Dawn Williams, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Eike Müller, Randsfjordmuseene
Ingvar Spikkeland, Østfoldmuseene

 

—————
Om seksjonen
Aktuelt