Det nasjonale museumsmøtet i Molde 2016

14.-16. september 2016, Molde og Romsdalsmuseet
Tema: Kvalitet

 


Pressemeldinger

Ivar Gunnar Braaten gjenvalgt som styreleder i Norges museumsforbund

Uttalelse fra årsmøtet

Vest-Agder-museet er Årets museum 2016!

 


Årspapirer

Signert regnskap og aarsberetning 2015

Revisjonsberetning 2015

Årsmelding 2015

Saksliste

PP-presentasjon fra årsmøtet

Protokoll fra årsmøtet

 

 


Foredrag

Harald Kristoffer Horne: Utfordringer og muligheter i spenningsfeltet eier-driver

Henning Brath: Stiftelsesloven – et hinder for utvikling av museene?

Mads Ramstad: «Kunsten» å slå sammen stiftelser

Suzette Paasche: Praksisfeltet

Kjell Standal: Kompetente styrer – profesjonalitet i styrearbeidet

Knut Ove Eliassen: Kvalitet uten innhold?

Tessa Luger: Quality in collections – can it be measured, and how?

Kjetil H. Djuve: Privatarkivsatsinga ved museene i Telemark – fra museer til arkivinstitusjoner?

Anne Aune: Felles løft for kvalitet?

Inga Bolstad: Samarbeid om sikring av samfunnsminnet

Nils Petter Hauan: Modeller i et samspillende læringsmiljø

Palmyre Pieurroux: Visitracker: Et nytt verktøy til kvalitetssikring i museumspraksis

Henrik Treimo: Forskningsbasert formidling

Kyrre Kverndokk: Kvalitet i kulturhistorie

Constance Ursin: Ny åndsverklov, status, utfordringer og muligheter

Per Olav Torgnesskar: Avtalelisens; overordnede avtaler som virkemiddel i formidling av samlingene

Tove Wefald Pedersen: Museene, åndsverksloven og avtalelisenser

Per Øivind Riise: Spectrum på norsk

Ana Sanchez Laws: God digital formidling av samlingene

Per Inge Bøe: Mobilt samlingsforvaltningsteam – felles løft for samlingsforvaltningen?

Håkon Glørstad: Kvalitet i Universitetsmuseumsforskningen

Birgitte Sauge: Hva er god forskning i museene og hva trenger sektoren for å bli bedre?

Nils Anker og Lise Talleraas: Profesjonalitet og kvalitet i alle ledd – Vestfoldmuseene kvalitetssikret

 


Program

Klikk her for å åpne i nettleser eller laste ned…
Deltakerliste til idétorget 2016
Program for seksjonenes time

Vedlegg:

Seksjon for museumsledelse

Seksjon for immatriell kulturarv