The Creative Museum Project

 The Creative Museum Project

ønsker å undersøke hvordan ny teknologi tas i bruk i samspillet mellom kulturinstitusjonene og samfunnet. Prosjektet ser på museer som dynamiske læringsarenaer der ansatte og besøkende kan benytte tilgjengelige digitale verktøy for å utforske og reflektere rundt samlingene på nye og kreative måter.

Museene i Sør-Trøndelag deltar i dette Erasmus+ -prosjektet, og har samlet inn informasjon om kreative praksiser i norske museer.

Analysen er nå klar og finnes  på de nye nettsidene som nylig er lansert: http://creative-museum.net/

I denne videoen forklares prosjektet nærmere:

Bilde: http://creative-museum.net/