MOM – Museumsforbundets informasjonsskriv til medlemmene

 

 

 

login-logo

 

NR. 3-2014

 

(sendt til medlemmene 01.07.14)

 

1. Program, invitasjon og påmelding til museumsmøtet i Bergen er klart!

Layout 1Programmet for Det nasjonale museumsmøtet i Bergen 10.-12. september er nå klart og ligget digitalt på vår nettside. Det sendes ut i posten i disse dager sammen med innkalling til årsmøtet.ETIKK er hovedtema for hele det faglige programmet , og mange sentrale spørsmål knyttet til museumsetikk vil tas opp.

 

Påmeldingslenken er klar så det er bare å melde seg på!

 

Skjema for fullmakt for stemmerett er lagt ut og fristen for innsendelse er 1. september! Alle som skal bruke stemmeretten på årsmøtet må sende inn fullmaktskjema.

 

Sakspapirene legges ut fortløpende på nettsiden sammen med annen relevant informasjon om foredragsholdere, middager på museene mm. Det gjelder også Inkalling til årsmøtet i Norsk ICOM.

 

Vi gjør oppmerksom på at fra og med 2014 vil alle sakspapirer distribueres elektronisk – ikke i posten.

 

 

2. Chanel på veggen – etikkdiskusjon knyttet til museer også i New York!

mom 1Apropos ETIKK-temaet på museumsmøtet, sponsorutfordringer diskuteres også andre steder i verden. I Klassekampen for 18. juni spørres det om en sponset utstilling oh høyhælte sko hører til på et seriøst kunstmuseum. Dette sikuteres i forkant av utstillingen «Killer Heels: Art of the High Heel Shoe» som skal åpne på Brooklyn Museum 10. september. Wall Street Journal skriver at flere museer har latt seg friste av sponsorbidrag fra store multinasjonale motehus og smykkedesignere som Chanel og Dior. «Dette undergravet folks tillitt til museene , sier Bruce Artshuler, leder av New York University’s program for museumsstudier til WSJ.» Artikkene er nå tilgjengelig på nettet. Se:

http://online.wsj.com/articles/are-museums-selling-out-1402617631 For mer informasjon se også: http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/heels/ og

http://www.artsjournal.com/realcleararts/2014/04/how-do-we-feel-about-killer-heels.html

 

 

 

3. Strategiprosessen avsluttet under styreseminar i Varanger

mom2Vårens strategiprosess ble avsluttet med et åpent innspillmøte på Gardermoen 2. juni med rundt 15 deltagere og gode diskusjoner. Arbeidet med strategien ble sluttført under styreseminaret i Varanger 10.-12. juni. Det endelige forslaget til ny strategi for perioden 2014 – 2019 og handlingsplan for 2014-2015 sendes ut med sakspapirene til årsmøtet. Tusen takk for alle gode innspill i brev, epost , samtaler og på de to innspillmøtene!

Styrelunsj på Hamningberg. Foto: Randi Gilberg Hjelm-Hansen

 

 

4. Gjennomgangen av Norsk kulturråd er overlevert Kulturdepartementet

mom3Rapporten ble overlevert Kulturminister Thorhild Widvey 2. juni. Det er høringsfrist på rapporten 15. august, så her er det bare å lese og skrive høringsinnspill. Museumsforbundet er i gang med sitt høringsinnspill, så meld gjerne inn synspunkter. Diskusjonene av utkastet startet i Varanger og arbeidet fullføres i løpet av sommeren.

Foto: KUD/Karen Moe Møllerop

 

 

5. European Museum of the Year Award(EMYA) – 2015: Prisudeling I Tallin 17. Mai 2014

mom4Det var en flott prisutedling i Kadriorg-palasset i Tallin 17. mai. Hovedprisen EMYA  gikk til en glad og rørt Ohran Pamuk og hans « Museum of Innocence » i Istanbul. Det 100 % frivillig drevne Saurer Museum i Arbon i Sveit fikk Silletto-Prisen. Flere museer fikk også hederlig omtale. Mer informasjon om prisen finnes påwww.europeanmuseumforum.org

 

 

6. Kompetansekurs også i 2014 – det arrangeres mellom 20.-24 oktober på Britannia i Trondheim

Gamle-BybroKurset har tittelen Det relevante museum, og er lagt opp med fellessesjoner for alle deltakere i tillegg til fordypning innen områdene bevaring, formidling, dokumentasjon og forskning. For disse temaene blir det egne foredrag og workshops.  I tillegg vil det o årets kurs legges enda større vekt på å få til tverrfaglig dialog og å skape møteplasser for ideutveksling og nettverksbygging. Se kursbloggen Det relevante museum for mer informasjon om program, pris og andre praktiske detaljer. Twitter: #museumskurs2014. «Early bird»-pris til 15. juli!

 

Foto: Sven-Erik Knoff/visitnorway.com

 

 

7. Det muliges kunst

En ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen ble oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten 2013. Den leverte sin utredning 24. april. Målet for ekspertgruppas arbeid var å beskrive behovet for å få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole. Statsrådene fikk en liste med ti konkrete tiltak som råd fra ekspertgruppen. Den anbefaler mer samarbeid mellom sektorene og et reelt samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken og kulturskolen, som del av den kulturelle grunnmuren lokalt. Museene er i liten grad omtalt, men Museumsforbundet og noen av museene har levert høringsinnspill på utredningen. Vårt innspill er lagt ut på nettsiden.

 

 

8. Museene markerte seg på historiedagene i Oslo – Sverre Steen-prisen til Norsk Teknisk Museum og Øivind Arntsen

Fem norske museumsansatte hadde fått inn innlegg på ulike sesjoner under historiedagene. Det er bra, for det er en fin arena å møte kolleger fra andre institusjoner på. Fokuset på museene som formidlingsarenaer var også tydelig tilstede siden Sverre Steen-prisen for 2014 ble delt mellom programlederen for Museum Øivind Arntsen og Norsk Teknisk Museum. Prisen deles ut av Den norske historiske forening(HIFO) og går til en person, en gruppe eller en institusjon som har utmerket seg med fremragende formidling av historie i bokform eller via andre medier.

Juryen begrunnet tildelingen til NTM slik: «Som et sentralt institusjonsmuseum i hovedstaden tilbyr Norsk Teknisk Museum faste utstillinger, et vitensenter og en rekke spesialutstillinger, ofte med stor publikumstilstrømning. I flere av dem er det lagt vekt på å tilrettelegge for barn og ungdom, blant annet med utstrakt bruk av interaktive utstillinger som stimulerer til nysgjerrighet, deltakelse og aktivitet. Museet har en stor bredde og et mangfold i sine temaer, mange av dem knyttet til dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger i samfunn og/eller forskning. Blant de siste årenes utstillinger kan nevnes «Klima X» (2006-2009), «Dødens ingeniører» (2010) og «Sultans of Science» (2013). Den siste utstillinga, «TING. Teknologi og demokrati» (april 2014-ut 2015), er en omfattende presentasjon av forholdet mellom demokrati og teknologiutvikling. Den er laget i forbindelse med Grunnlovsjubileet og Norsk Teknisk Museums hundreårsjubileum i år. I 2001 ble Nasjonalt medisinsk museum opprettet som en del av Norsk Teknisk Museum. I årene etterpå har det hatt en rekke medisinhistoriske utstillinger, blant annet den permanente «Sunn sjel i et sunt legeme». Gjennom dette arbeidet, er Nasjonalt medisinsk museum blitt en sentral forvalter av materiell kulturarv på det helse- og medisinhistoriske området i Norge.»

 

 

9.  New study on the impact of Cultural Heritage for Europe –delta i studien, frist 31. august

The project “Cultural Heritage Counts for Europe” will gather, analyze, consolidate and widely disseminate the existing data on the impact of cultural heritage – i.e. the the social, economic, cultural as well as environmental impact. It will result in a European mapping of both qualitative and quantitative evidence-based research carried out at the European, national, regional, local and/or sectorial levels. Frist for påmelding 31. august! Les mer på: http://www.ne-mo.org/news/article/nemo/participate-new-study-on-the-impact-of-cultural-heritage-for-europe/376.html

 

 

10. JPI – kulturarv

JPI Cultural Heritage lyste ut midler med frist 28.4.14. Til fristen kom det inn ca 350 skisser. Av disse var det vel 20 skisser med norske partnere, hvor ca. 1/3 har norsk prosjektleder. Skissene har vært vurdert ut fra nasjonale kriterier og er nå til internasjonal faglig vurdering. Etter planen vil søkerne få beskjed om hvilke av prosjektene som får anledning til å sende inn full søknad i løpet av august. Disse søknadene skal sendes inn i oktober og vil være ferdig behandlet i februar 2015. Prosjektene skal starte opp fra april 2015.

Nyttig nettportal for nyheter og påmelding til nyhetsbrev: http://heritageportal.eu/

 

 

11. Economic impact of Museums

Interessant studie fra Vaasa-universitetet på:

http://www.museoliitto.fi/doc/Economic_impact_of_museums.pdf

 

 

12. Revidert nasjonalbudsjett – litt ekstra til kultur

Regjeringen foreslo en ekstrabevilgning på 2,5 mullioner kroner til Bymuseet i Bergen til nye stoler og bord i Håkonshallen

 

 

13. Pensjon og museum

Mange museer har fått beskjed om at Storebrand vil terminere sin pensjonsordning og at de må finne en erstatning. Det har vært arbeidet med å få til et møte mellom VIRKE og SPK for å diskutere museenes mulghet til å komme inn under denne ordningen. Siste nytt er at det er snakk om et møte i midten av juli.

 

 

Konferanser å merke seg:

 

Konferanse om kunst og nazisme – KODE 14.8.–16.8.2014

KUNST I KAMP er en konferanse om kunst, ideologi og politikk. Konferansen tar utgangspunkt utstillingen «Kunst og ukunst» som ble vist i Oslo, Trondheim og Bergen i 1942–43. Utstillingen hadde forbilder i flere offisielle kunstmønstringer i det nazistiske Tyskland: Den årlige «Große Deutsche Kunstausstellung» fra 1937, og «Entartete Kunst» i 1937 og 1938. Dette var utstillingsvinduer for den offisielle ideologien under Hitler og uttrykk for en effektiv kunst- og propagandaorganisasjon som strakte seg fra sentrum i riket til periferiene. KUNST I KAMP setter ulike manifestasjoner av nazismens kunstsyn og kunstpolitikk i sammenheng, for å undersøke hvilke vilkår kunsten og kunstinstitusjonen har når de brukes i strid.

Påmeldingsfrist: 11. august 2014: http://kodebergen.no/konferanse-om-kunst-og-nazisme 

 

 

Flatbrød og Sirkus 1. – 2. september

Flatbrød og Sirkus 2014 handlar blant anna om demokrati og menneskerettar og korleis ein formidlar slike tema til barn og unge, etter innspel frå deltakarane på fjorårets seminar. Målet er å bli inspirert, utveksla erfaringar og komma med innspel til korleis feltet kan styrkjast. Seminaret tek sikte på å bidra til langsiktig og konstruktiv nettverksjobbing mellom ulike kulturarvsaktørar innanfor Den kulturelle skulesekken. Sjekk Kulturrådets nettside for endelig program.

Påmelding: https://response.questback.com/abmutvikling/flatbrodogsirkus2014/

 

 

NODEM 2014 – arrangeres 1.-3- desember i Warzawa: Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital StrategiesThe aim of the conference is to bring together museum and heritage professionals (galleries, archives, libraries and museums), innovation experts (universities, research and technology transfer centres, start-ups) and creative industries to enable discussion on the potential of dialogue and collaborations between architecture, experience design, strategies of interpretation and ICT.

 

 

Museums, Politics and Power

Three National Committees of the International Council of Museums – Russia, Germany and the United States – have joined together to initiate and carry out the conference “Museum & Politics” (in Russian “Museum & power”) which will be held in St. Petersburg, Russia on September 9-12, 2014.

 

 

MA- konferansen I Cardiff: Museums Change Lives 9.-10 oktober

Session highlights include Build your own pop-up museum, a practical guide to creating mini museums in unusual spaces. Curiouser and curiouser will explore how museums are putting cabinets of curiosity back in their displays, while Identity crisis will take a look at the role of museums in creating a sense of space. In The uncomfortable truth, delegates will be asked to challenge their preconceived rules about what a curator is, while The alfresco museum will show how some museums are working with communities to take their stories outdoors. Mer info på: http://www.museumsassociation.org/news/18062014-session-highlights-cardiff-2014?utm_source=ma&utm_medium=email&utm_campaign=01072014#.U7JmPPl_uCm

 

 

Rethinking Sámi cultures in museums – Universitetet i Oslo, 26.-28. November 2014

In the last few years, the politics of collection, representation and curation of Sámi heritage in museums have received increased attention and are now engendering a number of new opportunities and challenges for both museum theory and practice. There is a felt need to bring academics and museum professionals in contact to build upon and valorize the excellent research on Sámi collections and displays that is being conducted in museums, colleges and universities throughout the Sámi area and beyond. Les mer på:

 

http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/center/museum-studies/events/2014/conferences/representing-and-collecting-sami-cultures-in-museums.html

 

 

22nd NEMO ANNUAL CONFERENCE , 7-8 November 2014, Bologna, Italy

“LIVING TOGETHER IN A SUSTAINABLE EUROPE – MUSEUMS WORKING FOR SOCIAL COHESION”

What can museums do in times of economic and social stress? We hear about hyper-nationalism, inter-religious problems, social tensions, political polarisation, movements against foreigners and a general emphasis of European and national policies on economics and competition in all parts of Europe. Mer info kommer på: www.ne-mo.org/about-us/annual-conference.html

 

 

Kulturrådets årskonferanse – 22. oktober

Kulturrådet har i år valgt å legge årskonferansen til Hamar kulturhus. Temaet for årets konferanse er finansiering av kunst og kultur.

 


 

Se tidligere info-skriv i: MOM-ARKIV