Kulturvaner 1991-2015: Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene de siste 25 år

«Kulturvaner 1991-2015»  gir en oversikt over resultatene fra kultur- og mediebruksundersøkelsene som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført fra 1991 til 2015. Hovedresultatene fra disse undersøkelsene er publisert omtrent hvert fjerde år under tittelen «Norsk kulturbarometer» og hvert år under tittelen «Norsk mediebarometer».

 

 

I følge publikasjonens forord gir denne publikasjonen «en bredere og mer omfattende beskrivelse av resultatene fra disse undersøkelsene enn de enkelte standardpublikasjonene kan gi. Det er lagt vekt på å få fram resultater som ikke er offentliggjort på annen måte tidligere, og å se på sammenhenger i kulturbruken på tvers av forskjellige typer tilbud og aktiviteter. Mest vekt er det likevel lagt på å se på endringene i bruken av kulturtilbud fra 1991 og fram til i dag. SSB har internettsider hvor denne publikasjonen finnes. Noen årgangstall som ikke er tatt med i denne publikasjonen, finnes i statistikkbanken.»

 

 

For museenes del har tallene holdt seg (overraskende?) stabilt siden 1991. Også de besøkendes utdanningsnivå betyr like mye for museumsbesøk som før: Det har ikke vært noen utjevning mellom utdanningsgruppene fra 1991 til 2012 i andelen som går på museum per år.

 

 

 

Les publikasjonen for flere funn:

Kulturvaner 1991-2015

 

kulturvaner