Årets museum 2017

Årets museum 2017 kåres på Det nasjonale museumsmøtet
(Fredrikstad 29.-31. mars)

Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse
med Det nasjonale museumsmøtet. Målet med prisen er å påskjønne godt
museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet
av høy kvalitet.
 
Juryen som utpeker prisvinneren består av tre uavhengige medlemmer, og utnevnes av
styret i Norges museumsforbund. Den ledes av stortingsrepresentant Svein Harberg.
De øvrige jurymedlemmene er Haakon Bekeng-Flemmen, tidligere kulturredaktør i
Klassekampen og Isabella Nilsson, direktør ved Göteborgs kunstmuseum.

 

Fristen for å sende inn forslag til kandidater var 9. januar 2017.

Last ned invitasjonen med beskrivelse av kriterier og annen praktisk informasjon her…