Samlingsforvaltning/Digitalisering

Vestfoldmuseenes samlingsplan 2014 (20.06.14) Les mer
Er det behov for et «nettverk for samlingsforvaltning»? undersøkelse presentert på Det nasjonale museumsmøtet i Tromsø 13. september 2013 Les mer
Rapporten fra prosjektet «Prioritering av samlingene», Haugalandmuseene: Significance – et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger (15.04.13) Les mer
Riksantikvarieämbetet: Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR): Les mer
Bygningsvern på musea: Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Les mer
Program for digitalisering av museer.  Innlegg holdt av generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, på KKDs digitaliseringsseminar 25.11. 08 Les mer
Digitisation in European Museums (Artikkel i NEMO News) Les mer
Fellessøk – er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer. Masteroppgave ved Høgskolen i Oslo av Katalogleder Marte Brekke, Norsk Folkemuseum Les mer
En norsk revitaplan – Hva vil Museumsforbundet? Foredrag av styreleder Ove Magnus Bore på Landsmøtet 2007. Les mer
Retningslinjer for bevaring og håndtering av kulturarvgjenstander, utarbeidet av et utvalg nedsatt av den danske Kulturarvstyrelsen Les mer
– Magasinmanualen – utarbeidet av Nasjonalmuseet i Danmark Les mer
Museumsforbundet overleverte 22. mars 2007 «Skisse til en nasjonal plan for samlingsforvaltning – Revitaplan» i møte med statssekretær Randi Øverland. Les mer