Bli medlem

 

Ved søknad om medlemskap i Norges museumsforbund må styret godkjenne museets vedtekter. Vi følger den internasjonale museumsorganisasjonen ICOMs definisjon av et museum som en ikke-profitterende institusjon som driver innsamling, bevaring. registrering, forskning, formidling og som er tilgjengelig for publikum.

 

Medlemskap i Norges museumsforbund innebærer bl.a. rett til å møte på Det nasjonale museumsmøtet og fagseminarer. Seksjoner er dannet av flere grupper under Norges museumsforbund. De er etablert med eget styre og møtes regelmessig for å drøfte felles problemer. Seksjonene fungerer bl.a. som rådgivere overfor Norges museumsforbunds styre.

 

Medlemmer får tilsendt medlemskort, bladet Museumsnytt og blir holdt orientert om aktuelle saker. Les mer om medlemskapet på søknadsskjemaet.

 

Vi oppfordrer våre medlemsinstitusjoner om å gi gratis inngang til andre medlemmer ved framvisning av gyldig medlemskort.

 

 

Medlemskontingenten er fordelt på 7 grupper etter brutto driftsbudsjett. Satsene er som følger:

 

Medlemskategori Stemmer ved årsmøtet  Driftsbudsjett Antall kort Årlig kontingent
Gruppe 1 1 Inntil 100.000 kr 1 700 kr
Gruppe 2 1 100.000-1 mill. 2 3.500 kr
Gruppe 3 2 1 mill.-5 mill. 5 7.500 kr
Gruppe 4 2 5 mill.-10 mill. 8 14.500 kr
Gruppe 5 3 10 mill.-20 mill. 10 22.000 kr
Gruppe 6 3 20 mill.-50 mill. 12 31.000 kr
Gruppe 7 4 over 50 mill. 15 45.000 kr
Medlemskap personlig      1 500 kr*
Medlemskap senior      1 300 kr*
Medlemskap assosierte 2000 kr

 

 

* 11. september 2015 vedtok årsmøtet at det ikke lenger tas opp  personlige medlemmer i Norges museumsforbund. 

 

———————————————————————————————-

 

Her kan du hente søknadsskjema om medlemskap i Norges museumsforbund:

 

 

Norges museumsforbund
Universitetsgaten 14
0164 Oslo

Telefon 22 99 31 30

E-post sekr@museumsforbundet.no