Årets museum 2006

Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM) i Oslo er kåret til Årets museum 2006
Juryens nominasjon og begrunnelse:

     

Internasjonalt Kultursenter og Museum, (IKM) i Oslo er kåret til ”ÅRETS MUSEUM” i Norge 2006!

 

Internasjonalt Kultursenter og Museum, (IKM) i Oslo er kåret til ”Årets Museum 2006” . Prisen er en bronseplakett av Nils Aas som ble overrakt til direktør Bente Guro Møller på Det nasjonale Museumsmøtet i Stjørdal torsdag 7. septeber.

– IKM er et strålende eksempel på at et museum kan være en møteplass mellom kulturer, et sted for dialog og refleksjon, sier stortingsrepresentant Ågot Valle, (SV), som har ledet Norges museumsforbunds jury for ”Årets Museum 2006”. I juryens begrunnelse heter det at IKM gjennom mer enn 15 års systematisk arbeid har bygget på respekt og forståelse når innvandringens historie i Norge skal beskrives.

Gjennom en lang rekke utstillinger, kunstprosjekter og samarbeid med andre museer, innvandrerorganisasjoner og skoler gjør IKM det mulig for mennesker med forskjellig kulturbakgrunn å møtes . Juryen for Årets Museum har lagt spesiell vekt på at IKM i stor grad henvender seg til barn og unge, og at også vanskelige emner som giftemålstradisjoner, død, alderdom og religiøse overgangsriter tas opp.

– Den viktigste begrunnelsen for å gi prisen som Årets Museum til IKM i Oslo er at også de personlige historiene fra det flerkulturelle Norge blir dokumentert, og at enkeltmennesker blir møtt og respektert i det kompliserte og sammensatte bildet som preger det flerkulturelle Norge, sier juryleder Ågot Valle.

I tillegg til Ågot Valle har juryen bestått av direktør Erik Rudeng i stiftelsen Fritt Ord, programleder Øyvind Arntsen i NRK P2 og generalsekretær Tron Wigeland Nilsen i Norges museumsforbund som juryens sekretær.
 

     

Juryen besto av:
Ågot Valle
stortingsrepresentant (SV)
Øyvind Arntsen
programleder NRK P2
Erik Rudeng
direktør i Stiftelsen Fritt Ord
Sekretær: Tron Wigeland Nilsen
generalsekretær i Museumsforbundet