Årets museum 2007

 

Museumssenteret i Salhus tildelt prisen Årets museum 2007:
Les pressemelding:

JÆRMUSEET ER KÅRET TIL ÅRETS MUSEUM I NORGE 2009!

Under festmiddagen på Det nordiske museumsmøtet i Malmø 1. april overrekte juryens leder Ågot Valle prisen til Jærmuseets ved direktør Målfrid Snørteland. Det synlige beviset er en bronseplakett av kunstneren Nils Aas.

Det er museer, kommuner og fylkeskommuner som har sendt inn forslag, og en egen komité nedsatt av Norges museumsforbund har vurdert kandidatene til Museums-Norges gjeveste pris.

Tidligere har juryen nominert Helgeland Museum, Jærmuseet og Norsk Teknisk Museum til Årets Museum for 2009. Felles for alle museene er at de holder høyt faglig nivå, og har satset systematisk på formidling.

Jærmuseet ( www.jaermuseet.no/ ) er et kombinert museum og vitensenter og består av to hovedavdelinger:

Vitengarden, Nærbø, har et særlig ansvar for de ”grønne” naturvitenskapene og formidler kunnskap og opplevelser knyttet til kulturlandskap redskapsutvikling, jordbruk og matproduksjon i vid forstand.

Vitenfabrikken, Sandnes, har regional industri- og teknologihistorie, matematikk og astronomi som viktigaste arbeidsområde.

Juryen legger vekt på at Jærmuseet gjennom de nye vitensenterutstillingene har utviklet et nytt utstillingskonsept. Publikum blir invitert til å se og ta på, til deltakelse, aktivitet og utforskning. Slik bryter de med tradisjonelle museumsforestillinger. Ved å knytte naturvitenskaplige eksperimenter til kulturhistoriske rammefortellinger, bryter de også med det tradisjonelle vitensenterkonseptet. Juryen vil også framheve museets undervisningsopplegg, og involvering av skoleklasser i arbeidet med å utvikle det nye Garborgsenteret.

Juryen har i tillegg til stortingsrepresentant Ågot Valle, bestått av journalist Gudleiv Forr og museumssjef Tomas Jönsson fra Värmlands Museum. Sekretær for juryen har vært generalsekretær Tron Wigeland Nilsen i Norges museumsforbund.

Tre museer ble nominert
til Årets museum 2007:
Les pressemelding

Juryen besto av:
Leder: Ågot Valle
Stortinget (SV)
Gudleiv Forr
Dagbladet
Tomas Jönsson
Värmlands Museum
Sekretær: Tron Wigeland Nilsen
Norges Museumsforbundet