Alt om statsbudsjettet 2005

Statsbudsjettet 2005
  Utdrag fra Kulturkomiteens budsjettinnstilling (12 sider): Les mer
  Lenke til hele budsjettinnstillinga (180 sider): Les mer
  Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om kultur:
Les mer
  25. oktober var Museumsforbundet på høring i i Stortingets kulturkomité:
Les mer
  I tillegg ble følgende oppslag i Nationen delt ut på møtet: Les mer
  I forbindelse med framlegging av nytt Statsbudsjettforslag 2005 ble følgende pressemelding utsendt: Les mer
  Brev til medlemsmuseene vedr. Statsbudsjettforslaget: Les mer