Alt om statsbudsjettet 2006

 

Statsbudsjettet 2006
  Utdrag fra Kulturkomiteens budsjettinnstilling for 2006 (9 sider): Les mer
  Lenke til hele budsjettinnstillinga (100 sider): Les mer
  Museumsrelaterte utdrag fra den rød-grønne regjeringas tilleggsproposjon for 2006: Les mer
  Regjeringserklæringa: Museumsforbundet er godt fornøyd! Les mer
  Pressemelding fra Museumsforbundet: Les mer
  Museumsforbundet var på høring i Stortingets kulturkomité 16. november:
Les mer
  Statsbudsjettet 2006: Korrigert pressemelding fra Museumsforbundet: Les mer
  Forslag til kulturbudsjett for 2006 Les mer