Det nasjonale museumsmøtet i Tromsø 2013

Vi hadde 264 påmeldte deltakere, og 164 stemmeretter til årsmøtet ble fordelt.

Årsmøtet

 

Protokoll

Handlingsplan 2013-14

 

Styresammensetning 2013-2014:

Jan Hoff Jørgensen, Hedmark fylkesmuseum AS , avd. Glomdalsmuseet (Styreleder) Ivar Gunnar Braaten, Stiftinga Sunnmøre Museum Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Museene i Sør-Trøndelag Runar Gjerald, Forsvarets museer Johnny-Leo Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum Sigmund Spjelkavik, Agder Naturmuseum og botaniske hage

3 varamedlemmer: 1. Gunn Mona Ekornes 2. Atle Ove Martiniussen 3. Hege Anita Eilertsen

 

Uttalelse fra årsmøtet: Museene trenger et forskningsløft!

 

Prisvinnere

Årets museum: Popsenteret, se egen sak: http://museumsforbundet.no/?page_id=101
Idetorget
: Sunnmøre Museum, for prosjektet “Fortida på rull”, og Tromsø Museum for prosjektet “SMARTstien”.

Vi gratulerer igjen!

 

 

Fellessesjon 12. september

Maurice Davies

har publisert blogginnlegg om sitt besøk på vårt museumsmøte. Her er det mulighet for å kommentere/eventuelt korrigere.
Powerpointene fra innlegget 12. september i Tromsø kan leses her

Rapporten som etterfølger Museums2020, Museums Change Lives, kan leses her

 

Museumchangelives

 

 

P1060912

 

 

 

To nye rapporter ble lagt fram

Forskning om museer og arkiv, og Organisering av museene. Se egen sak: http://museumsforbundet.no/?p=6136

 

Knut Fossestøls

innelgg om evalueringen Organisering av museene i kjølvannet av museumsreformen kan leses her

 

Gunn Mona Ekornes

kommentar til evalueringen kan leses her

 

Seminar 13. september: Forskning i museene

 

Hanne Heens

innlegg kan leses her

Per Norsengs

kommentar kan leses her

Gerd Johanne Valens

kommentar kan leses her

Gunhild Lurås

innlegg kan leses her

 

 

Seminar 13. september: Samlingsforvaltning

nettverkssky

Hovedresultater fra undersøkelsen blant museumsansatte som arbeider med samlingsforvaltning, ble presentert på
Det nasjonale museumsmøtet i Tromsø 13. september 2013:

 

 

 

Er det behov for et nettverk for samlingsforvaltning? (PDF)

 

Martin Bellamys

presentasjon kan leses her

 

Ola Svein Stugus

innlegg kan leses her

Barabara Ida de Haans

innlegg kan leses her

——————————————————

 

Det nasjonale museumsmøtet 2013 vil finne sted i Tromsø 11.– 13. september.

Layout 1

Vedtatt: Uttalelse fra årsmøtet: Museene trenger et forskningsløft!

 

PROGRAM/INVITASJON (PDF)

NYTT 27.08.13 – Enkelte oppdaterte program:
Fellessesjon torsdag:Evaluering av organisering av museene i kjølvannet av museumsreformen
Parallelle faseminarer fredag:
Samlingsforvatning
Forskning i museene
PÅMELDINGSSKJEMA

FULLMAKTSKJEMA (PDF)

Årsmelding 2012

Sakspapirer til årsmøtet: SAKSLISTE
Sakspapirer til årsmøtet: KONSTITUERINGER

Deltakerliste

———————————————–

 

Maurice Davies blir en av hovedinnelderne ved årets nasjonale museumsmøte som finner sted i Tromsø 11.-13. september i år!Museums2020 - davies - endelig vers

Davies er en av nøkkelpersonene bak britiske Museums Associations rapport Museums 2020 som ble offentliggjort i fjor, og som i etterkant har vært under kontinuerlig videreutvikling. Rapporten fokuserer på hvilke roller museene skal ha i samfunnet i årene som kommer, med stikkord som lokal tilhørighet, tilgjengelighet, relevans for alle samfunnsgrupper, og økonomiske og politiske utfordringer.  Museums 2020 har skapt stort engasjement i hjemlandet, også negativt, da den kanskje vil overraske en del museumsfolk med sitt syn på hvordan museets arbeidsoppgaver bør prioriteres. Les og døm selv!

 

 

 

Foto: Lucia Vinti/Museums Association

———————————————–

Ishavshotellet

Valgkomité og frister 2013

 

 

 

 

Foto: Rica Ishavshotellet, Tromsø 

 

#museumsmøte                                                          .