Diverse pressemeldinger, høringer og innspill

 

 

30.10.15: Fredagspanelet diskuterer Fremskrittspartiets idé om at museer, teatre og operaer må tjene mer penger selv for å få offentlige kroner utløst. Er dette en god idé? Kulturnytt – NRK Radio

 

26.10.15: Hør innlegg i debatten om kutt i offentlig støtte til kunstinstitusjonene i Kulturnytt Kulturnytt – NRK Radio

 

19.10.15: Hør om Kritikk av offentlig støtte til museer og Agnes Moxnes om offentlig støtte museer Kulturnytt – NRK Radio

 

23.10.15: Høringsuttalelse fra Norges museumsforbund vedrørende revisjon av forskningsetikkloven Høringssvar Museumsforbundet endring av forskningsetikkloven

 

20.12.13: Museumforbundets Innspill til Ekspertgruppa for Kunst og kultur i opplæringen

 30.11.12: Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om samordning av lovverket for kultursektoren og presisering av kunstnerisk frihet
Stemmerettsjubileet 2013 Stemmerettsjubileet 1913-2013. Informasjon til arkiv-, bibliotek-, og museumssektoren (ABM-sektoren) Stemmerettsjubileet 2013 har oppretta egne hjemmesider, og vil etterhvert utlyse midler til arrangører som ønsker å delta på feiringen av 1913. Les mer
Utlysningen av tilskuddsmidler til feiring av Stemmerettsjubileet 1913-2013. Les mer
Pressemelding 23.03.12: Museumsforbundet ønsker Solhjell velkommen som ny kulturminneminister! Les mer
Ib Thomsen, FrP tar opp spørsmål om bl.a. vikingskipene og Nasjonalmuseet i Stortinget Les mer
Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren
Om hvorvidt det er en villet utvikling å øke presset mot kulturinstitusjonene og ta dem mer aktivt i bruk for å fremme egen politikk, med bakgrunn i at regjeringen systematisk over tid har innarbeidet holdningsmessige programmer i tildelingsbrevene.
Les mer
Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring Les mer
Les Museumsforbundets innspill til Fremskrittspartiets programarbeid her
Museumsforbundets innspill til statsbudsjett 2013 Les mer
Saman for kystkulturen
13. september 2011 møttest kystdirektøren, riksantikvaren, fiskeridirektøren samt Anne Aasheim for å tenke høgt og stort om kystkultur
10 millioner til Universitetsmuseene – Pressemelding Kunnskapsdepartementet 25.08.11
Jan Grund skal lede Kulturdepartementets forskningsutvalg
Rapport fra Norsk kulturråd:
Vurdering av faglige museumsnettverk
KUD
Spillemiddel-saken Les mer
Budsjettinnspill for 2012
Kulturminister Anniken Huitfeldt:
Varsler nasjonal plan for samlingsforvaltning innen 1. juli.
Les mer
Kulturministeren varsler egen stortingsmelding om museene 14.11.08 Les mer
Håndverk og museer. Innspill til KKD, 1. august 2008. Les mer
Møte med KKD, 15. juli 2008. Les mer
Museumsforbundet gjennomførte i oktober 2007 en spørreundersøkelse om museumsreformen Les mer
NOU 1996:7 «MUSEUM: Mangfald, minne, møtestad»: Museumsforbundets høringsuttalelse Les mer
ANNET
Spørsmål i Stortinget:
Diverse offentlige høringer:
Stortinget:
– Høring knyttet til Representantforslag om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av Nasjonalgalleriets skjebne
Vitensentrene: Brev til KD
Forslag om gaveforsterkningsavtale for norske museer
Flertallet vendte tommelen ned på forslaget: Innstilling fra Kulturkomiteen
– Høringsnotat Museumsforbundet
27.1.10: Foreningen Norske vitensentre og Museumsforbundet ber om møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet for å diskutere tilskuddene til vitensentrene Les mer
Interpellasjon fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren om Nasjonalmuseet Les mer
Interpellasjon fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til miljø- og utviklingsministeren om manglende oppfølging av kulturminnemeldinga Les mer
Jan Arild Ellingsen (FrP) stiller spørsmål til forsvarsministeren om nedlegging av forsvarsanlegg. Les mer
Ivar Kristiansen (H) reiser spørsmål om Norsk
Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseet i Stortinget
Trine Skei Grande (V) reiser spørsmål om ABM-utvikling i Stortinget. Les mer
Museumsforbundet ber om møte med forsvarsministeren. Les mer
Stortinget:Jan Arild Ellingsen (FrP) tar opp den
økonomiske situasjonen for Luftforsvarsmuseet i Bodø.
Les mer
Ib Thomsen (FrP) ber kulturministeren følge opp Stortingets vedtak om utleie av kunst- og kulturgjenstander Les mer
Torstein Rudihagen (A) stiller spørsmål til finansministeren om museumsmoms Les mer
Museumsforbundet har sendt inn innspill til regjeringserklæringa Les mer
Trine Skei Grande (V) stiller spørsmål om Polarmuseet Les mer
Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren om konsolideringsarbeidet. Les mer
Museumsforbundet i møte med Forsvarsdepartementet Les mer
Trine Skei Grande, Venstre stiller spørsmål om museumsreformen i Stortinget Les mer
Møte med venstres programkomité 19. juni 2008. Les mer