Museumsplaner og -rapporter

Rapport: Organisasjonsgjennomgang Vest-Agder-museet (27. september 2012)

 

Undersøkelse om publikums forhold til Vestfoldmuseene

Museumspolitikk – Akershus fylkeskommune

Les museumsplanen her

 
   

Rapport som evaluerer museumsreformen i Møre og Romsdal:
Museumsreformens betydning for museene i Møre og Romsdal

Medieoppslag:

Ny rapport anbefaler å kutte statlig finansiering til de minste museene – Museumsnytt 17.04.12

 

– Det lille i det store
Gjennomgang av organiseringen ved Telemark museum

 

– Finnmark
Høringsvar fra Museumsforbundet

 

– Rogaland

 

– Hordaland

 

– Bergen

 

Utkast til ny dansk museumsutredning
Medieoppslag: Museumskonflikt er afværget – DR 29.04.11

 

 

 

 

 

 

 

– Det lille i det store
Gjennomgang av organiseringen ved Telemark museum
 
Finnmark

 

Høringsvar fra Museumsforbundet

 
Rogaland

 

 

 

 
– Hordaland

 

 

 
– Bergen  

 

Utkast til ny dansk museumsutredning

 

Medieoppslag: Museumskonflikt er afværget – DR 29.04.11