Statsbudsjettet 2008

Statsbudsjettet 2008
Forslag til Revidert Nasjonalbudsjett for 2008 er lagt fram 15. mai.
Les Museumsrelaterte utdrag
Museumsrelaterte utdrag fra Kulturkomiteens budsjettinnstilling Les mer
Kulturkomiteens budsjettinnstilling for 2008 Les mer
Museumsforbundet var på høring i Stortingets familie- og kulturkomité 17. oktober. Les mer
Samisk museumslags innspill til Sametingets museumspolitikk og budsjett for 2008. Les mer
Pressemelding fra Museumsforbundet. Les mer
Forslag til kulturbudsjett 2008 Les mer