Statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011

Revidert nasjonalbudsjett
Som forventa var det få museumsrelevante endringer:
– Sikringstiltakene til museenes skal forvaltes av Kulturrådets administrasjon, ikke av det kollegiale rådet (side 36 f.): Les mer
– Forsøk på presisering av Kulturrådets behandling av kap. 320, post 74 (side 40f.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelverket for Kulturrådet, som i hovedsak er fra 1965, er ikke endra: Les mer
– 45 millioner ekstra til stabilisering av grunnvannslekkasjer under Bryggen (s. 123): Les mer

– 30 millioner ekstra til vedlikehold av de nasjonale festningsverkene (s. 138): Les mer
– Ingen økning til vitensentrene, til tross for reell nedgang i tilskudd i 2011.

Budsjettinnstilling fra Kulturkomiteen
Innstilling fra KUF-komiteen. Vitensentrene er omtalt på s. 45. f.
Høringsnotat om vitensentrenes økonomi
Museumsforbundet på høring i Kulturkomiteen
Kulturbudsjettet for 2011
Pressemelding fra Museumsforbundet
Pressemeldinger fra Kulturdepartementet:

Budsjettet fra Miljøverndepartementet
Budsjettet fra Kunnskapsdepartementet
Budsjettet fra Olje- og energidepartementet
Kommentarer i media:

Museumforbundets innspill til Statsbudsjett 2011. Les mer