Statsbudsjettet 2012

Statsbudsjettet 2012:

  • Revidert nasjonalbudsjett: Prop. 111 S
    Enkelte museumsrelevante forslag:
    – Forsikringsansvar ifm. Munch-jubileet (side 29)
    – Økning til arrangementer i regi av Forsvarets museer: 5,4 mill. kroner (side 173)
  • – Innstilling fra Familie- og kulturkomiteen
    Komitéflertallet har tatt inn begge tekstmerknadene som Museumsforbundet har spilt inn om samlingsforvaltning og museumsbygg (kap. 328)

 

 

Statsbudsjettet 2012
Revidert nasjonalbudsjett: Prop. 111 S

Enkelte museumsrelevante forslag:

– Forsikringsansvar ifm. Munch-jubileet (side 29)

– Økning til arrangementer i regi av Forsvarets museer: 5,4 mill. kroner (side 173)

– Innstilling fra Familie- og kulturkomiteen
Komitéflertallet har tatt inn begge tekstmerknadene som Museumsforbundet har spilt inn om samlingsforvaltning og museumsbygg (kap. 328)
– Innstilling fra energi- og miljøkomiteen

Ingen påplusninger til Kap. 1429 Riksantikvaren, og lite spenstige merknader
– Innstilling fra finanskomiteen
Inspiria får økt støtte Sarpsborg Arbeiderblad 29.11.11
– Innstilling fra KUF-komiteen:
2 millioner ekstra til Vitensentrene pluss tekstmerknad
– Videoopptak av høring i Energi- og miljøkomiteen (innslag med Museumsforbundet starter etter 124 minutter)
– Videoopptak av høring i Kulturkomiteen (innslag med Museumsforbundet starter etter 89 minutter)
– Høringsnotat Energi- og miljøkomiteen
– Høringsnotat Kulturkomiteen
– Høringsnotat KUF-komiteen
– (Revidert) Pressemelding: Museumsforbundet er godt fornøyd med Kulturbudsjettet!
– Enkelte andre museumsdepartementer
– Statsbudsjett 2012
– Kulturbudsjettet
– Pressemeldinger fra Kulturdepartementet