Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013:

 

 

Familie- og kulturkomiteen:

 

 

Kirke- utdannings- og forskningskomiteen:

 

 

Energi- og miljøkomiteen: