St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum (Museumsmeldinga)

St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum: Forvaltning, forskning, formidling, fornying (Museumsmeldinga)
 

Museumsmeldinga i media

 
En ny nasjonal museumspolitikk? – Adresseavisen 30.09.09

 

 

 

 

  Skjematisk tenkning – Aftenposten 02.09.09
  Museumsmelding med satsing på faglig utvikling -Østlendingen 27.08.09
  Særpreget svinner Aftenposten 25.08.09
  Etterlengtet forskningsfokus for museene – Forskerforum 24.08.09
  Må lagre historien i container: side 1 og side 2 – Nationen 23.08.09 (med tillatelse)
  Godt arbeid med museene – Trønder-Avisa 22.08.09
  Museumsmeldingen – mer av det samme – "Folkejournalisten" 21.08.09
  Giske tar regningen – Klassekampen 21.08.09 (med tillatelse)
  Musea må bli tøffare – NRK 21.08.09
  Mer til museer – Aftenposten 21.08.09
 

Positivt, men ikke forpliktende nok – Venstre.no 21.08.09

 

Stortingsmelding om museum

  Stortingsmeldinga "Framtidas Museum" lagt frem 21.08.09
  Stortingsdebatten tirsdag 2. mars 2010:
  – Inntrykk fra Stortingsdebatten. Les mer
  – Debatten i Stortinget (sak 5). Kulturministeren gir Museumsforbundet ros for "veldig mange gode innspill" når det gjelder samlingsforvaltning og samlings-digitalisering. Les mer
  Innstilling fra Stortingets kulturkomité
  – Museumsforbundet ber om møte med kulturministeren.
Les mer
  Museumsforbundet var på høring i Stortingets kulturkomité 08.01.10. Les mer
  Pressemeldinga fra Museumsforbundet
  – Oppslag i media
  Vi ønsker innspill fra dere!
  Konferanse om Museumsmeldinga 3. november
  Innlegg fra Digitaliserings- og museumskonferansen 2. og 3. november
  KKDs seminar 22. juni om Kulturløft 2.0 og museumsmeldinga
  Program
  Deltakerliste
  – Oppslag i Klassekampen (gjengis med tillatelse) 23.06.09
  – Enkelte innlegg:
  – Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen
  Hans Weinberger, direktør Norsk Teknisk Museum
  – Audun Eckhoff, direktør Nasjonalmuseet
  Kjell-Olav Masdalen, direktør Aust-Agder kulturhistoriske senter
  – Suzette Paasche, direktør Museene i Sør-Trøndelag AS
  – Gerd Johanne Valen, direktør Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum
  – Inger Jensen, sjefskonservator Norsk Folkemuseum
   
  Museumsforbundet har tidligere sendt inn følgende innspill til meldinga. Les mer