St.meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring

Kultur og næring

  • Her følger museumsrelaterte utdrag fra innstillinga fra Kulturkomiteen (4 sider): Les mer
  • 18. mars ble Stortingsmeldinga om Kultur og næring lagt fram. Les mer
  • 29. april var Museumsforbundet på høring I Stortingets Kulturkomité. Les mer