St. meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

Kulturminnemeldinga

  • Her følger lenke til innstillinga fra Energi- og miljøkomiteen: Les mer
  • 25. februar ble Kulturminnemeldinga lagt fram. Les mer
  • Pressemelding fra Museumsforbundet: Les mer
  • 19. april var Museumsforbundet og Industrimuseenes Fellesråd på høring i Stortingets energi- og miljøkomité. Les mer