St. meld. nr. 23 (2011-2012): Visuell kunst

Meld. St. 23 (2011-2012): Visuell kunst

Utvidelse av statsgarantiordningen til også å gjelde lån mellom norske institusjoner, og et ønske om utredning av rettighets- og lisensspørsmål rundt digitalisering av kunstgjenstander, var blant punktene Museumsforbundet (v/ Tron Wigeland Nilsen og Erlend Høyersten) la fram på høringen 11. oktober.

Les hele innspillet fra Norges museumsforbund

En kommentar om “St. meld. nr. 23 (2011-2012): Visuell kunst

Det er stengt for kommentarer.