Moms

 

 • Anne Veggum og Christian Wiktorin: Merverdiavgift – Problemstillinger og tilpasningsmuligheter for museer, Masteroppgave i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo.
 • Rundskriv fra Skattedirektoratet
 • Oppslag i Aftenposten 28.06.10 (ligger ikke ute på nettet)
 • Stortingsdebatten om kulturmoms (sak 17). Les mer
 • Finanskomiteens innstilling. Museumsforbundet er 90%
  fornøyd. Les mer
 • Stort oppslag i VG 31.05.10 om kulturmoms (ligger ikke ute på nettet)
 • Oppslag i Aftenposten 25.05.10 (ligger ikke ute på nettet)
 • Ernst & Young kommenterer forslaget om museums-
  moms: Anbefaler bl.a. museer om å vurdere innføring av
  inngangspenger. Les mer
 • Museumsmoms innføres fra 1. juli 2010. Les mer
 • Innkomne høringsuttalelser til Finansdepartementet. Les mer

 

 

Oversendt høringsuttalelse fra Museumsforbundet
Forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet. Les mer
– Museumsforbundet har fått utarbeida ei juridisk vurdering fra Ernst & Young som er sendt til medlemmene.
Torstein Rudihagen (A) stiller spørsmål til finansministeren om museumsmoms
Museene i Oppland engasjerer seg i momsspørsmålet
Svar til museene i Oppland og Museumsforbundet fra Rudihagen
Museumsforbundets høringsuttalelse om Kulturmomsutvalget (juni 2008)
Kulturmomsutvalgets innstilling er sendt ut på høring (april 2008)
Museumsforbundet er strålende fornøyd! Se vår pressemelding
Kulturmomsutvalgets innstilling (februar 2008)
Nyhetsbrev fra PricewaterhouseCoopers (april 2007)
Museumsforbundets rammeavtale med PricewaterhouseCoopers (okt. 2006)
Gjennomgang av moms for museumssektoren. Innledning av Trond Ingebrigtsen, PWC på Landsmøtet 2006.
Museumsforbundet overleverte rapport fra PricewaterhouseCoopers i møte 9. juni 2006 med statssekretær Randi Øverland i Kulturdepartementet.
I statsbudsjettet for 2006 etterlyser en enstemmig Kulturkomité en vurdering av momsproblematikken for museene.
Momskompensasjon og museer – en oppsummering (mars 2006)
I statsbudsjettet for 2005 ber stortingsflertallet regjeringa legge fram en sak med vurdering av momsproblematikken for museene i løpet av 2005.
Museumsforbundet har i samarbeid med skatterettsadvokat Tor Jacob Aabelvig i Ernst & Young spilt inn spørsmål til skriftlig besvarelse om momskompensasjon og museer i Stortinget (februar 2004).