Styret, medlemmer

Styret valg ved årsmøtet i Molde 15.09.16

Hanne Synnøve Østerud, leder, Vestfoldmuseene
Tone Rasch, Norsk Teknisk Museum
Kjell Roger Eikeset, Norsk Sagbruksmuseum
Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Peter Juga,  MiST Ringve Museum

 

Varamedlemmer:

Kari-Mette Avtjern, Randsfjordmuseene
Odd W. Williamsen, Nordmøre museum

 

 

 

Styremedlemmer 2015:

Styreleder:

Hanne S. Østerud, Nord-Jarlsbergmuseene/Vestfoldmuseene, gjenvalg 1 år

Styremedlemmer:

Sverre J. Svendsen, Nordmøre museum, gjenvalg 2 år

Kjell-Roger Eikeset, Norsk Sagbruksmuseum, (ikke på valg, gjenstår 1 år)

Tone Rasch, Norsk Teknisk Museum, ny 2 år

Peter Juga, MiST Ringve Museum, ny 2 år

Varamedlemmer:

Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum, gjenvalg 1 år

Kari-Mette Avtjern, Randsfjordmuseene, ny 1år

 

Valgkomite:

Torstein Bach, MIST Orkla Industrimuseum, gjenvalg

Odd W. Williamsen, Nordmøre museum, gjenvalg

Inger Smith-Olsen, ny

 

 

 

 

 

 


Medlemsliste 2012

 

Akershusmuseet
Postboks 168
2011 Strømmen
post@akersmus.no
www.akersmus.no 

Alta Museum IKS
Altaveien 19
9518 Alta
post@altamuseum.no
www.alta.museum.no

Alvøen Hovedbygning
Bymuseet i Bergen

5179 Godvik
alvoen.hovedbygning@bymuseet.no
www.bymuseet.no

Bergen Tekniske Museum
Postboks 831
5005 Bergen
www.histos.no/industriminnekart/vis.php3?kat=&id=8

Conradi, Trine
Statens vegvesen Region sør
Servicboks 723
4808 Arendal
trine.conradi@vegvesen.no
www.vegvesen.no

Dalene Folkemuseum
Postboks 338
4379 Egersund
post@dalanefolke.museum.no
www.museumsnett.no/dalmus 

Fetsund Lenser
Lundeveien 3
1900 Fetsund
post@fetsundlenser.no
www.fetsundlenser.no

Gamle Kvernes Bygdemuseum
Postboks 14
6530 Averøy
http://infoside.no/free/54/gamle_kvernes_bygdemuseum/
www.kulturnett.no/organisasjoner/hovedorganisasjon.jsp?id=T398315  

Gudbrandsdalsmusea AS
Skansen 7
2670 Otta
torveig.dahl@gudbrandsdalsmusea.no
www.gudbrandsdalsmusea.no

Halden Historiske Samlinger
Rød Herregård
1771 Halden
hhs@halden.museum.no
www.museumsnett.no/hhs

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden
Postboks 1053
2305 Hamar
post@domkirkeodden.no
www.hedmarksmuseet.no

Helgeland Museum avd. Rana Museum
Postboks 173
8601 Mo i Rana
post@helgelandmuseum.no
www.helgelandmuseum.no

Hemne Bygdemuseum
7200 Kyrksæterøra
egil.hoem@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no

Jærmuseet
Postboks 250
4367 Nærbø
post@jaermuseet.no
www.jaermuseet.no

Karmsund Folkemuseum
Skåregt. 142
5527 Haugesund
postmottak@karmsundfolkemuseum.no
www.museumsnett.no/karmsundfolkemuseum

Kistefos-museet
Kistefoss
3520 Jevnaker
post@kistefos.museum.no
www.kistefos.museum.no

Klevfos Industrimuseum
2345 Ådalsbruk
post@klevfos.no
www.skogmus.no/

Krøderbanen, Stiftelsen
3535 Krøderen
post@kroderbanen.museum.no
www.kroderbanen.museum.no

Lista Museum, Stiftelsen
Pb 57
4557 Vanse
listamuseet@sensewave.com
www.museumsnett.no/listamuseum

Lommedalsbanen, Stiftelsen
Postboks 59
1334 Rykkinn
lommedalsbanen@epost.no
www.lommedalsbanen.no

Lågdalsmuseet og Vassdragsmuseet Labro
Tillischbakken 8/10
3613 Kongsberg
post@laagdalsmuseet.no
www.kongsberg.net/laagdalsmuseet

Maihaugen
Maihaugveien 1
2609 Lillehammer
post@maihaugen.no
www.maihaugen.no

Mjøsmuseet
Postboks 13
2858 Kapp
post@mjosmuseet.no
www.mjosmuseet.no

Namdalsmuseet
Kjælighetsstien 1
7800 Namsos
namdalsm@online.no
http://home.no.net/namsosg/namdalsmuseet.htm

Nordmøre Museum
Postboks 291
6501 Kristiansund N
post@nordmore.museum.no
www.nordmore.museum.no

Norheim, Kari
Halden Historiske Samlinger
Rød Herregård
1771 Halden
sveinor@halden.net

Norsk Bergverksmuseum
Hyttegt. 3
3616 Kongsberg
bergverksmuseet@bvm.museum.no
www.bvm.museum.no

Norsk Fiskeindustrimuseum
Postboks 213
8459 Melbu
nof@museumnord.no
www.nofi.museum.no

Norsk Industriarbeider Museum 
Vemork
3660 Rjukan
post@nia.vemork.no
http://www.visitvemork.com/

Norsk Jernbaneklubb 
Postboks 1492, Vika
0116 Oslo
post@njk.no

Norsk Jernbanemuseum
Postboks 491
2304 Hamar
post@norsk-jernbanemuseum.no
www.norsk-jernbanemuseum.no

Norsk Kjøretøyhistorisk Museum
Lilletorget 1
2615 Lillehammer
Arne.Normann@telenor.com
www.olavsrosa.no

Norsk Landbruksmuseum, Stiftelsen
Postboks 5104
1432 Ås
norsk.landbruksmuseum@landbruksmuseet.no
www.landbruksmuseet.no

Norsk Luftfartsmuseum
Holm
Postboks 1124
8001 Bodø
flymuseum@luftfart.museum.no
www.luftfart.museum.no

Norsk Oljemuseum
Postboks 748 Sentrum
4004 Stavanger
post@norskolje.museum.no
www.norskolje.museum.no

Norsk Sjøfartsmuseum
Bygdøynesvn. 37
0286 Oslo
fellespost@norsk-sjofartsmuseum.no
www.norsk-sjofartsmuseum.no

Norsk Skogmuseum 
Postboks 117
2401 Elverum
post@skogmus.no
www.skogmus.no

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsvn. 143
0491 Oslo
post@tekniskmuseum.no
www.tekniskmuseum.no

Norsk Telemuseum
Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
post@telemuseum.no
www.telenor.no/telemuseum

Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter
Salhusvegen 201
5107 Salhus
annkristin.ramstrom@salhus.net
www.museumsnett.no/trikotasjemuseum

Norsk Vasskraft – og Industristadmuseum
Naustbakken 7
5770 Tyssedal
post@nvim.no
www.vim.museum.no

Norsk vegmuseum
Hunderfossen 757
2638 Fåberg
vegmuseum@vegvesen.no
www.vegmuseum.com

Næs Jernverksmuseum, Stiftelsen
4900 Tvedestrand
njm@jernverksmuseet.no
www.museumsnett.no/jernverksmuseet

Orkla Industrimuseum
Torfinn Bjørnaas plass 2
7332 Løkken Verk
post@oi.no
www.oi.no/norsk

Osterøy Museum
5282 Lonevåg
ostermus@online.no
www.museumsnett.no/osteroymuseum

Porsgrunnsmuseene, Stiftelsen Porsgrunn Bymuseum
Storgaten 59
3921 Porsgrunn
porsgrunn.museum@telemark.museum.no
www.telemark.museum.no

Rallarmuseet Finse, Stiftinga Dokumentasjonssenter Bergensbanen
Postboks 4
5719 Finse
finse-rm@online.no
www.rallarmuseet.no 

Randsfjordmuseene AS
Kongeveien 92
2770 Jaren
hf@randsfjordmuseene.no
www.randsfjordmuseene.no

Ringerikes Museum
Norderhov
3512 Hønefoss
post@ringerikes.museum.no
www.ringerikes.museum.no

Romsdalsmuseet
Per Adamsveg 14
6413 Molde
post@romsdalsmuseet.no
www.romsdal.museum.no

Ryfylkemuseet
Nordenden 14
4230 Sand
post@ryfylkemuseet.no
www.ryfylkemuseet.no

Rønningen, Linda Cecilie
Høglivegen 220
3719 Skien
lindacecilie@netcom.no

Sandefjordmuseene
Museumsgt. 39
3210 Sandefjord
sfjmus@sandefjordnett.no

Setesdalsbanen, Stiftelsen
Grovane
4700 Vennesla
post@setesdalsbanen.no
www.setesdalsbanen.no

Spillum Dampsag & Høvleri, Norsk Sagbruksmuseum
Postboks 28
7820 Spillum
sdh@museumsnett.no
www.museumsnett.no

Stavanger Museum
Norsk Hermetikkmuseum

Muségt. 16
4010 Stavanger
post@stavanger.museum.no
www.stavanger.museum.no 

Sunnfjord Museum
Movika
6800 Førde
post@sunnfjord.museum.no
www.sunnfjord.museum.no

Sunnhordland Folkemuseum
Postboks 51
5401 Stord
folks@sunnhordaland.museum.no
www.sunnhordaland.museum.no

Sunnmøre Museum, Stiftinga
Postboks 6607 Hatlane
6024 Ålesund
museum@sunnmore.museum.no
www.sunnmore.museum.no

Svalbard Museum
Postboks 521
9171 Longyearbyen
kontor@svalbardmuseum.no
www.svalbardmuseum.no

Sør-Varanger Museum/Grenselandmuseet
Førstevannslia
9900 Kirkenes
info.museum@sor-varanger.kommune.no
www.sor-varanger.museum.no

Såghus, Svein Vik
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
4623 Kristiansand
svein.saghus@bredalsholmen.no
www.bredalsholmen.no

Tromsø Museum
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
museumspost@uit.no
www.uit.no/tmu

Trondarnes Distriktsmuseum
Trondanesveien 122
9404 Harstad
tdm@tdm.no
www.tdm.no

Vest-Agder-museet, Kristiansand
Postboks 4048 Kongsgård
4689 Kristiansand
post@vaf.museum.no
www.www.museumsnett.no/vafymuseum

Vest-Agder-museet avd. Sjølingstad Uldvarefabrik A/S
Sjølingstad
4513 Mandal
sjolingstad@vestagdermuseet.no
www.vestagdermuseet.no

Østfoldmuseet
Postboks 303
1702 Sarpsborg
borgarssyssel@ostfoldmuseet.no
folkenborg@ostfoldmuseet.no
mossbyogindustrimuseum@ostfoldmuseet.no
www.ostfoldmuseet.no

 

 

———

Om seksjonen
Aktuelt