Det nasjonale museumsmøtet i Bergen 2014

 

Det nasjonale museumsmøtet i Bergen 2014 er nå avsluttet. Møtet hadde 305 påmeldte deltakere, og 195 stemmeretter ble delt ut.

 

Norges museumsforbund ønsker å takke alle bidragsytere og deltakere for tre spennende dager med debatt, foredrag og sosialt samvær. Snart vil dere motta evalueringsskjema på e-post. Vi oppfordrer alle til å svare.
Hovedbilde: Regin Hjertholm, andre foto: Ingrid F. Danbolt/Museumsforbundet

 

Fra åpningen i Tårnsalen, KODE 4. Liv Ramskjær og Karin Hindsbo. Foto: Ingrid F. Danbolt/Museumsforbundet
Fra åpningen i Tårnsalen, KODE 4. Liv Ramskjær og Karin Hindsbo.
Jan Hoff Jørgensen takkes av som styreleder. Ivar Gunnar Braaten ny leder.
Årsmøtet samlet 305 deltakere. Foto: Ingrid F. Danbolt /Museumsforbundet
Årsmøtet samlet 305 deltakere.

 

Årets museum

ble KODE-Kunstmuseene i Bergen. Vi gratulerer!

Karin Hindsbo Årets museum

 

Vinnere av Idetorgets formidlingspris

ble Oslo Museum og Museum Stavanger. Gratulerer!

Formidlingspris

 

Pressemeldinger

Vedtatt uttalelse fra årsmøtet
Ivar Gunnar Braaten ny styreleder
Årets museum 2014

Årsmøtet

Valgte følgende styre for 2014-2015:

Ivar Gunnar Braaten, styreleder, Stiftinga Sunnmøre Museum, tlf. 907 99 499
Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Museene i Sør-Trøndelag
Johnny-Leo Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida
Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum
Sigmund Spjelkavik, Agder Naturmuseum og botaniske hage
Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene
Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger – Stavanger Kunstmuseum

 

Varamedlemmer:
1. Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk Museum, UiS
2. Atle Ove Martiniussen, Museumssenteret i Hordaland
3. Hege Anita Eilertsen, Museum Nord

 

 

Protokoll fra årsmøtet 2014
Årsmelding 2013 

Sakliste med enkeltsaker 
Konstitueringer

 

PowerPoint-presentasjoner

Nils Anfinset Forskningsetikk i teori og praksis

Anne Bjørke og Heidi Seilfaldet Samlingsutvikling og etiske utfordringar NMF landsmøte

Audun Eckhoff Etikk og sponsing

Hans Philip Einarsen Kontroverser, brudd og etisk formidling

Vidar Enebakk Museumsetikk vs. forskningsetikk

Jorunn Gunnestad Forsvarlig med salg?

Jeremy Hutchings The modern, the mass produced and museum ethics

Dr. Janet Marstine New Approaches to Museum Ethics

Christopher Prescott Arkeologi i skjæringssonen mellom prinsipper og praksis

Jostein Skurdal Forskningsetikk – Hva kan vi lære av UH-sektoren?

Andre Støylen Sparebankstiftelsen – mellom mesener og sponsorer

 

Fra plenumssesjonen: Dr. Janet Marstine, University of Leicester
Fra plenumssesjonen: Dr. Janet Marstine, University of Leicester

 

Fra plenumsesjonen: Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum
Fra plenumssesjonen: Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum

 

Fra plenumssesjonen: Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet
Fra plenumssesjonen: Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet

 

Museumsnytt har publisert to artikler fra museumsmøtet: Etikk, takk og Førebudd på kutt frå staten

 

 

—————————————————————————————————————–

Fra programmet:

Åpningstale ved Thorild Widvey Hovedsesjon: «Museumsetikk for vår tid» Parallelle fagseminarer
Årsmøte i Norges museumsforbund Årsmøte i Norsk ICOM
Årsmøter i NMFs seksjoner
Åpne museer 10. september
Idétorget 2014
Middag og opplevelser ved museene (pdf)
Festmiddag i Håkonshallen

 

PROGRAM
DELTAGERLISTE
Middag og opplevelser ved museene (pdf)

 

Om  hovedtaler:

Dr.  Janet Marstine, University of Leichester: New Approaches to Museum Ethics: Codes, Values and Case Studies.

 

Janet-Marstine1 Marstine er akademisk direktør ved School of Museum Studies, University of Leicester. Hungrunnla og ledet The Institute of Museum Ethics ved Seton Hall University i perioden 2007-2010.Marstine er redaktør av The Routledge Companion to Museum Ethics:  Redefining ethics for the twenty-first century museum (Routledge, 2011) og  medredaktør av New Directions in Museum Ethics (Routledge 2012). Hun forsker på museumsetikk, og på hvordan samtidskunst promoterer etisk tankegang. For tiden ferdiggjør hun en monografi om kunstneres intervensjoner, Critical Practice: Artists, museums, ethics (Routledge 2014). Marstine sitter i Museums Associations etiske komité.   Foto: University of Leicester For mer om Marstine, Les her.

 

Andre:
pabst_hestsveenKathrin Pabst, Vest-Agder-Museet: Moralske utfordringer i arbeidet med følsomme tema – profesjonsetikk i praktisk handling?

 

Pabst er utdannet etnolog og jobber som leder for forskning, forvaltning og formidling ved Vest-Agder-museet IKS. Hun er i sluttfasen av et doktorgradsprosjekt om moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema, og har her sett nærmere på ulike utstillinger i inn- og utland. Foto: Audun HestsveenAlfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum: Når fag overskygger etikk. EksempeletBilde_Alfhild Skaardal Kongsberg.

 

Skaardal er direktør ved Norsk Bergverksmuseum. Hun er utdannet cand.mag. med fagene etnologi, folkloristikk og kulturstudier fra Høgskolen i Telemark. Skaardal har tidligere erfaring fra offentlig kulturforvaltning, blant annet som kultursjef i Skien kommune. Foto: Bergverksmuseet

 

 

Steph Scholten, University of Amsterdam/Dutch Museums Association: The Ethics of Ethics. Deaccessioning policies in the Netherland.

Steph OV

Steph Scholten er utdannet kunsthistoriker og har siden 2009 vært direktør for Heritage Collections ved Universitetet i Amsterdam. Han er opptatt av de teoretiske aspektene knyttet til kulturarv og museumsetikk.  Scholten sitter i det nederlandske museumsforbundets etiske komité, og i den nederlandske UNESCO Committee on Culture Conventions. Han har nylig vært involvert i arbeidet med å reetablere avhendingsprosedyrene for nederlandske museer. Foto: Universitetet i Amsterdam

 

 

 

Merete Ipsen, Kvinnemuseet i Århus: Ny tid – og nye behov i Merete_Ipsenmuseumsetikken.

 

Ipsen er direktør ved Kvinnemuseet i Århus, og har vært medlem av ICOMs etikk-komité siden 2011. Hun er utdannet psykolog.

 

 

 

 

Ordstyrere

 

Plenumssesjon 11. september

 

Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene og Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum

 

Fagseminarene fredag 12.september

 

Kjenn din samling: Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger og Frode Sandvik, KODE

 

Velpleid samling?: Anne Bjørke, Bymuseet i Bergen

 

Etikk og formidling: Sigurd Sandmo, KODE

 

Etikk og sponsing: Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende

 

Forskningsetikk: Johnny-Leo Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida

 

Samlede årsmøtepapirer 2014 – pdf (sendt på epost til medlemmene 05.08.14. Har du ikke mottatt, kontakt oss med epost-adresse)

 

 

Idétorg 2014

Seksjon for formidling arrangerer kåring av beste formidlingsidé 2014! Hensikten er å vise fram knallgod museumsformidling og dele ideer. Det plukkes ut åtte kandidater som får presentere seg i Bergen, og en vinner kåres blant disse. Påmeldingen er nå avsluttet.

smartSTIEN_foto_Jan_Höper_Tromsø_Museum

Foto: Jan Höper/Tromsø Museum

 

 

Årsmøtet 2014

Samlede årsmøtepapirer 2014 – pdf (sendt på epost til medlemmene 05.08.14. Har du ikke mottatt, kontakt oss med epost-adresse)

 

Fra 2014 vil sekretariatet i Museumsforbundet i større grad enn tidligere informere medlemmene digitalt om program for årsmøtet, årsmøtesaker, invitasjon til å foreslå kandidater til Årets museum 2014, årsmøtesaker mm. Fristen for medlemsinstitusjonene til å fremme saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 1. juli. Sakspapirene til årsmøtet 11. september vil bli sendt ut innen 11. august i henhold til vedtektene.
Årsmøtet skal velge:

–   Styremedlemmer og vararepresentanter, de siste i prioritert rekkefølge
–    Leder blant styremedlemmene
–    Revisor
–    Valgkomité

Forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen innen 1. juni 2014.

Valgkomiteen består av:
–  Målfrid Snørteland, Jærmuseet (leder)
–  Geir Are Johansen, Museum Nord
–  Bjørg Christophersen, Museum Vest, avd. Kystmuseet i Øygarden
–  Svein Olav Hoff, Lillehammer kunstmuseum
–  Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger


 

Det nasjonale museumsmøtet 2014:

I 2014 inviterer vi til det nasjonale museumsmøtet på SAS Radisson Bryggen Hotell i Bergen 10.–12. september. Vi har fått tillatelse til å holde festmiddagen i Håkonshallen 11. september. Det overordnede temaet for møtet er ETIKK, og arbeidet med programmet er i full gang.


Styret i Norges museumsforbund vedtok på styremøtet 16. desember at etikk blir hovedtema for museumsmøtet i Bergen.

lepramuseet-innehåkonshallen_foto Regin Hjertholm
Til venstre: Interiør, Lepramuseet. Til høyre: Interiør, Håkonshallen, foto: Regin Hjertholm