Styret, medlemmer

Vedtatt styre årsmøtet Molde 15.09.2016

Even Ødegaard, leder, Nobels Fredssenter
Astrid Aksnessæther, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nils Anker, Vestfoldmuseene
Siri Aavitsland, Museums Stavanger
Gro Eikeland, Vest-Agder-museet

 

 

 

Styret i seksjonen 2015-2016

Even Ødegaard, leder, Nobels Fredssenter                                                                                                   Astrid Aksnessæther, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design                                             Cecilie Øien, Akershusmuseet                                                                                                                       Nils Anker, Vestfoldmuseene

 

Styret i seksjonen 2014-2015

Stig Hoset, avdelingsdirektør Anno Museum, avdeling Norsk Skogmuseum (2013-2015), leder (stig.hoset(at)skogmus.no)

Even Ødegård, økonomi- og driftssjef Nobels Fredssenter (2013-2015),

Anna Kristine Jahr Røine, avdelingsdirektør Akershusmuseet, avdeling Fetsund Lenser (2013-2015)

Astrid Aksnessæther, avdelingsdirektør administrasjon, Nasjonalmuseet (2014-2016)

Cecilie Øien, direktør Akershusmuseet (2014-2016)

 

 


Medlemsliste pr 15.04.13

Akershus fylkesmuseum
Agder naturmuseum og botaniske hage
Arkeologisk museum i Stavanger
Aust-agder kulturhistoriske senter
Bymuseet i Bergen
Dalane Folkemuseum
Drammen Museum
Eidsvoll 1814
Egge Museum
Fetsund Lenser
Follo Museum
Forsvarsmuseet
Glomdalsmuseet
Gudbrandsdalsmusea AS
Halden historiske samlinger
Hardanger museum og Voss museum
Haugalandsmuseene
Helgeland museum
Henie Onstad kunstsenter
Jærmuseet
Kulturhistorisk museum, UiO
Kunstmuseene i Bergen
Kvinnemuseet-Museene i Glåmdal
Larvik museum
Maihaugen
Midt-Troms Museum
Mjøsmuseet
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
Museum Nord
Museum Stavanger AS – MUST
Museum Vest
Museumssenteret i Hordaland
Museumssenteret i Vestfold
Namdal fylkesmuseum
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Naturhistorisk museum
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
NJK-forum for norsk jernbanekultur
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Nordfjord Folkemuseum
Nord-Jarlsbergmuseene
Nordvestsamisk museumssiida
Norges Hjemmefrontmuseum
Norsk Bergverksmuseum
Norsk Folkemuseum
Norsk industriarbeidermuseum
Norsk Landbruksmuseum
Norsk Luftfartsmuseum
Norsk Oljemuseum
Norsk Skogmuseum
Norsk Sjøfartsmuseum
Norsk Teknisk Museum
Norsk Telemuseum
Norsk Utvandrermuseum
Norsk Vasskraft og Industriarbeidermuseum
NTNU Vitenskapsmuseet
NVEs museumsordning
Næs Jernverksmuseum
Oslo Museum
Preus museum
RiddoDuottarMuseat
Ringve Museum
Romsdalsmuseet
Ryfylkemuseet
Rørosmuseet
Salten Museum
Setesdalsmuseet
Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Stiftelsen Domkirkeodden
Stiftelsen kulturkvartalet (KUBE)
Stiftelsen Nordmøre Museum
Stiftinga Sunnmøre Museum
Sunnhordaland Museum
Svalbard Museum
Sør-Troms Museum
Sørlandets Kunstmuseum
Telemark Museum
Tromsø Museum Universitetsmuseum
Trondarnes Distriktsmuseum
Trøndelag Folkemuseum
Utstein Kloster
Valdresmusea
Varanger museum
Vest-Agder-museet
Vestfold Fylkesmuseum
Østfoldmuseet

 

—————-

Om seksjonen
Aktuelt