Statsbudsjettet 2015

Museumsforbundets innspill til Statsbudsjettet – Høring 06.11.14

Høring Familie- og kulturkomiteen – Statsbudsjettet 2015

 

 

 

Pressemelding fra Norges museumsforbund 08.10.14
Positivt med satsing på museumsbygg og økt gaveforsterkning

 

 

Det nasjonale museumsnettverket bevilges en økning på 46,7 mill. kroner for 2015

 

Potten i Gaveforsterkningsordningen økes til 30,3 millioner kroner

 

Ny tippenøkkel: 18 prosent skal gå til kulturformål

 

Midler til privatarkiv, sikring av museum og utviklingstiltak på arkiv- og museumsfeltet blir foreslått bevilget fra Norsk Tipping sitt spillleoverskudd til kulturformål

 

 

Pressemeldinger fra Kulturdepartementet:

Regjeringa målrettar verksemda i Norsk kulturråd frå 2015 (08.10.2014)

Meir pengar til idrett og kultur frå Norsk Tipping (08.10.2014)

Gåveforsterking og skatteinsentiv

Nytt Munch-museum – tilsegn om statleg tilskot

Satsing på musea

Fleire museumsbygg blir sett i gang i 2015

Staten overtek ansvaret for Norsk Maritimt Museum

Nedtrapping av tilskot til Rock City

Eit kulturbudsjett med tydelege prioriteringar

Pressemelding Klima- og miljødepartementet

Styrka innsats for klima og kulturminne

 

 

Statsbudsjettet 2015
Kulturdepartementet (KUD)

Museumsforbundets Innspill til Kultur- og kirkedepartementets arbeid med statsbudsjettet 2015:  Budsjettinnspill 2015 (24.01.2014) 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *