Rapport: Gjennomgang av Norsk kulturråd/Forslag til endringer i Kulturrådsloven

 Forslag til endringer i Kulturrådsloven

Kulturdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om Norsk kulturråd på høring. Endringsforslagene er en oppfølging av enkelte av forslagene i rapporten «Gjennomgang av Norsk kulturråd». Rapporten omhandler en rekke spørsmål om Kulturrådet og har tidligere vært på høring.

Rapport: Gjennomgang av Norsk kulturråd

 

 

Utredningsgruppen som ble nedsatt i desember 2013 for å gjennomgå Norsk kulturråds organisasjon og oppgavesammensetning, leverte i dag sin rapport og sine anbefalinger til kulturminister Thorhild Widvey.

– Jeg takker for rapporten og setter stor pris på den grundige gjennomgangen utredningsgruppen har foretatt. Her er det mange interessante vurderinger og anbefalinger. Denne gjennomgangen er et ledd i vår frihetsreform for kultursektoren, hvor regjeringen er opptatt av maktspredning, å fremme innsatsen for bedre kvalitet samtidig som vi sikrer best mulig bruk av fellesskapets midler. Det er også viktig for oss å forenkle søknadsordningene og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Da trenger vi et sterkt, handlekraftig og uavhengig kulturråd, sier kulturminister Thorhild Widvey

 

– Rapporten vil bli sendt på bred høring allerede i dag, så alle som ønsker det skal få anledning til å uttale seg, sier Widvey (regjeringen.no, 2. juni 2014).

 

 

Dagsavisen 03.06.14: Fra kulturråd til tenketank
Nyemeninger.no (Dagsavisen) 03.06.14: Kulturell ryddesjau
Klassekampen 03.06.14: Vil ha sterkere kulturråd

 

Foto: Ilja Hendel/kulturradet.no

 

DEP_symbol

Logo kulturradet2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *