Seksjon for samlingsforvaltning

Ny seksjon nedsatt på forbundets årsmøte høsten 2014

Den nye seksjonen for samlingsforvaltning hadde sitt første møte på Ullensaker museum 25.september for å starte arbeidet i seksjonen. Det er et stort interimsstyre. Det vil sikre at en best mulig klarer å representere de fleste sider ved samlingsforvaltningsarbeidet og er viktig i oppstarten av den nye seksjonen.

 

Interimsstyret består av følgende medlemmer:

 

Interrimstyret i seksjon for samlingsforvaltning_beskjaert

Vera de Bruyn Ouboter, MiST/Ringve; Anne Bjørke, Bymuseet i Bergen; Torunn K. Bøe, Museumssenteret i Hordaland; Grethe Paulsen Vie, Haugalandmuseene; Sander Solnes, Svalbard Museum; Hedvig Navelsaker, Romsdalsmuseet; Kristin Gaukstad, Oslo Museum; Barbara Ida de Haan, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design; Monica Milch Gebhardt, Varanger museum; Kristin Halaas, Vestfoldmuseene; Jan Hoff Jørgensen, Anno museum og Ann Siri H. Garberg, MiST (leder)

 

 

 

__________________

Styret
Aktuelt