Det nasjonale museumsmøtet 2008 – Stavanger

Landsmøtet 2008, 20.- 23. august
 på
Radisson SAS Atlantic Hotel i Stavanger

Innlegg holdt på Landsmøtet:

 

Siri Bentsen, StatoilHydro:
Kompetanse

Marit Wærness, DIFI: Utvikling av ledelse og kompetanse i offentlig sektor – felles utfordringer?

Clara Ariokasamy: Cultural Diversity in Shaping Heritage for the 21 Century – the London Perspective
Hele innlegget
Sammendrag

Ove Magnus Bore:
Kulturminner forteller

Anne Louise Kemdal:
Presentasjon av planene for Landsmøte 09 i Malmø/København

Ellen Sæthre-McGuirk:
Forholdet mellom kunst- og kulturhistoriske museer

*****************************************

Protokoll fra årsmøtet 2008

Årsmelding 2007

Pressemelding 18. juli

 

Påmelding
Program – revidert
Deltakerliste
Valgkomité og frister
Fullmaktsskjema

Saksdokumenter
Tilleggsdokumenter:
Sak 1: Åpning og konstitueringer
Sak 2: Styrets innstilling til valgkomité og revisor