Det nasjonale museumsmøtet 2006 – Stjørdal

Det nasjonale museumsmøtet 2006
ble arrangert i Stjørdal 6.-9. september