Det nasjonale museumsmøtet 2007 – Loen

Landsmøtet i Loen 5.-8. september 2007