Styret

Nytt styre NMF fra 11.09.2015

Ivar Gunnar Braaten                                                                                                                                Ivar Gunnar Braaten, styreleder,                                                                                                       Stiftinga Sunnmøre Museum, tlf. 907 99 499

 

Randi Gilberg Hjelm-Hansen                                                                                                                                                Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Museene i Sør-Trøndelag

 

Johnny-Leo Jernsletten                                                                                                                                           Johnny-Leo Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida

 

Alfhild Skaardal                                                                                                                                               Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum

 

Hanne Beate Ueland                                                                                                                                              Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger – Stavanger Kunstmuseum

 

Østfoldmuseenes direktør                                                                                                                                                  Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene

 

John Olsen                                                                                                                                                  John Olsen, Vest-Agder-museet

 

Varamedlemmer i prioritert rekkefølge:

Atle Ove Martinussen
1. Atle Ove Martinussen, Museumssenteret i Hordaland

 

Kristin Armstrong O                                                                                                                                         2. Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk Museum, UiS

 

Lars Emil Hansen                                                                                                                                             3. Lars Emil Hansen, Oslo museum Nord

 

 

Styresammensetning 2014-2015

Ivar Gunnar Braaten, styreleder, Stiftinga Sunnmøre Museum, tlf. 907 99 499
Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Museene i Sør-Trøndelag
Johnny-Leo Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida
Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum
Sigmund Spjelkavik, Agder Naturmuseum og botaniske hage
Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene
Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger – Stavanger Kunstmuseum

 

Varamedlemmer:
1. Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk Museum, UiS
2. Atle Ove Martiniussen, Museumssenteret i Hordaland
3. Hege Anita Eilertsen, Museum Nord

 

        Styremøte 12. desember 2012

– Oppsummering –

 

Til stede:        Jan Hoff Jørgensen (styreleder), Ivar Gunnar Braaten, Bjørg Christophersen (etter kl. 12.35), Alfhild Skaardal (vara), Sigmund Spjelkavik og

Tron Wigeland Nilsen (referent)

Forfall:                                  Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Erlend Høyersten og Bodil Nyaas

 

Saksliste:

SAK 31/12:         REFERAT

Vedtak:                      Referat fra styremøte 29. oktober 2012 blei godkjent.

 

SAK 32/12:         STILLING SOM GENERALSEKRETÆR

Behandling:

–          Utsendte utkast til utlysningstekst, samt innsendte kommentarer blei diskutert.

Vedtak/videre behandling: 

–   Vedlagt følger utlysningstekst, som i første omgang rykkes inn i Aftenposten (to ganger før- og etter jul) og på finn.no.

–   AU fungerer som innstillingsutvalg. Styre foretar ansettelse.

–   Utsendte betenkning for stilling som generalsekretær revideres på styreseminaret 9. og 10. januar.

 

Sak 33/12: STATSBUDSJETT 2013

Behandling:

–          Budsjettinnstillinga fra Kulturkomiteen blei omdelt.

–          Tron Wigeland Nilsen gjennomgikk innstillinga:

Veldig mange «julehilsner» – både i form av komitémerknader, flertallsmerknader og mindretallsmerknader!

Forbundets merknad knytta til en nasjonal plan for samlingsforvaltning blei tatt inn.

Vedtak:                    Innledninga blei tatt til etterretning.

 

SAK 34/12:         STORTINGSMELDING OM VISUELL KUNST

Behandling:

–          Kort innledning ved Tron Wigeland Nilsen:

Merknader knytta til Nasjonalmuseet og de regionale kunstmuseene. Skuffende at Forbundets forslag til å utvide statsgarantiordninga kun fikk en mindretallsmerknad.

Vedtak:                    Innledninga blei tatt til etterretning.

 

 

SAK 35/12:         STORTINGSMELDING OM ARKIV

Vedtak/videre behandling:              Museumsforbundet vil melde seg på høring.

 

SAK 36/12:         ÅRETS MUSEUM

Behandling:

Innledning ved Tron Wigeland Nilsen

Vedtak/videre behandling: 

–          Styret ønsker ikke å innstifte en ny ærespris.

–          Styret ser positivt på dagens kriterier.

–          Styret ser positivt på juryens vurdering av forholdet mellom identifiserbare enkeltmuseer innen en konsolidert enhet, og den sammenslåtte enheten som en helhet.

–          Styret ser positivt på jurysammensetning bestående av kulturpolitiker, journalist og museumsekspert fra et annet skandinavisk land. Generalsekretær bes forespørre kandidater på prioritert liste, som kom fram på møtet.

–          Med ovennevnte kommentarer blei utsendte sakspapir og innledning tatt til etterretning.

 

Sak 37/12: ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER

A)    Mediablikk

B)    Søknader om medlemskap

Følgende søknad er innvilga: Stein Barli, Akershusmuseet

C)    Regnskapsrapport pr. oktober – tatt til etterretning.

D)    Aktuarberegning av pensjonskostnader

Tron Wigeland Nilsen orienterte om samtaler med KUD og møte med Virke.

E)     Kompetansehevingsprosjekt (ny sak).

Jan Hoff Jørgensen og Tron Wigeland Nilsen orienterte om møter med Kulturrådet.

 

Sak 38/12: EVENTUELT

Veiskilting (ny sak)

Flere museer og vitensentre har problemer med å få oppført veiskilt.

Vedtak/videre behandling: 

Museumsforbundet tar opp saken med Norsk Vegmuseum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————-

 

 

 

 

Styresammensetning 2011-2012

Axel Christophersen, styreleder, direktør ved NTNU, Vitenskapsmuseet
Bjørg Christophersen, direktør ved Museum Vest
Randi Hjelm Hansen, Museene i Sør-Trøndelag AS
Jan Hoff Jørgensen, direktør ved Glomdalsmuseet
Erlend Høyersten, Kunstmuseene i Bergen
Helge O. Larsen, styreleder ved Helgeland Museum (døde 24.04.12)
Bodil Nyaas, Norsk Luftfartsmuseum

Varamedlemmer:
Sigmund Spjelkavik, Agder Naturmuseum
John Bryde, direktør ved Rørosmuseet
Tone Jørstad, Falstadsenteret

 


Fra og med det konstituerende styremøtet 9. oktober 2007 legger vi ut løpende informasjon om styremøter og eventuelt annet som kan være av interesse for våre medlemmer.

Arkiv – tidligere styremøter

 

Styremøte 12. desember 2012
Styremøte 29. oktober 2012

Styremøte 12. september 2012
Styremøte/seminar 21. og 22. juni 2012
Styremøte 26. april 2012
Styremøte 22. februar 2012
 
Styremøte 9. desember 2011
Styremøte 7. oktober 2011
Styremøte 24. august 2011
Styremøte 3. – 4. mai 2011
Styremøte 17. mars 2011
Styremøte 20. januar 2011
Styremøte 09. desember 2010 
Styremøte 11. oktober 2010
Styremøte 8. september 2010
Styremøte 1. – 3. juni 2010
Styremøte 16. mars 2010
Styremøte 26. Januar 2010
Styremøte 3. desember 2009
Styremøte 23. september 2009
Styremøte 27. august 2009
Styremøte 24. juni 2009

Styremøte 31. mars 2009
Styremøte 17. og 18. februar 2009
Styremøte 15 desember 2008
Styremøte 19.september 2008
Styremøte 20.august 2008
Styremøte 5-6 juni 2008
Styremøte 3. april 2008
Styremøte 21. januar 2008
Styremøtet 4. desember 2007
Styremøtet 9. oktober 2007