Seksjon for immateriell kulturarv

Om

Seksjon for immateriell kulturarv ble etablert ved årsmøtet til Norges museumsforbund 11. september 2014.

 

Forslagsstillerne var Hardanger og Voss museum, Maihaugen, Museumssenteret i Hordaland, Valdresmusea, Samien Sijte og Norsk Folkemuseum. Forslagsstillerne hadde i forkant sirkulert et flyveblad der det sto at formålene med seksjonen skulle være å lære av hverandres erfaringer, møte felles utfordringer og skape grunnlag for samarbeid for, i sum, å styrke arbeidet med den immaterielle kulturen og den immaterielle kulturarven i museumssektoren.

Invitasjon til dannelse av Seksjon for immateriell kulturarv

 

 

—————-

Styret
Aktuelt