Det nasjonale museumsmøtet 2003 – Harstad

Gå direkte til:
Protokoll [word-dokument]
Uttalelse 1 | Uttalelse 2
Program | Praktiske opplysninger | Påmelding

 

Last ned (pdf-filer): Program | Påmeldingsskjema | Skjema for flyrabatter
Sakspapirer | Fullmaktskjema

Last ned (word-filer): Protokoll | Sakspapirer | Fullmaktskjema

 

Program

Tirsdag 26. august
21.00 og 22.00: Bussavgang
"Get together/Kom i hop" med lett bevertning på Trondenes Historiske Senter
23.15: Retur med buss til hotellene
   
Onsdag 27. august
  Møtelokale: Nordic Hall på Grand Nordic Hotel
09.00 – 12.00: Årsmøte i Norges museumsforbund
12.00 – 13.00: Lunsj
13.00 – 13.30: Museenes plass i kulturpolitikken
13.30 – 13.45: Utdeling av "Årets museum"-pris
14.00 – 15.30: Free admission to museums?
Experience from England and Norway
Sharon Ament, Director of Communications & Development,The Natural History Museum, London
Debatten skjer på engelsk
15.30 – 16.00: Kaffepause/lett bevertning
16.00 – 17.00: Kulturarv i fara – vad kan vi göra og varför?
Innledning ved Per Kåks, Stiftelsen Kulturarv utan gränser
Ansvarlig: Norsk ICOM og Norges museumsforbund
18.00 – 22.00: Felles busstur/vandring i kultur- og naturlandskapet på Trondenes halvøya med middag
Guidet tur: Bronsealderfunn vikingtidstufter, middelalderkirke, krigsminner, russiske fanger og norske flyktninger fra Finnmark.
Middag alt 1:Trondenes Historiske Senter.
Middag alt 2: Røkenes gård.
Verter: amanuensis Øystein Normann, prof. Reidar Bertelsen og museumsdirektør Ole J. Furset
20.00: Middag
22.00: Retur til hotellene
   
Torsdag 28. august
09.00 – 10.30: Årsmøte i Norsk ICOM
11.00 – 13.00: Parallelle seminarer:

 

 

 

 

 1. Kunsthistorisk tema:
  Nordnorsk Kunstmuseums betydning i det nordnorske kulturlandskapet
  Ansvarlig: Seksjon for kunst og kunstindustrimuseer

 2. Formidlingstema:
  Pedagogisk design
  Ansvarlig: Seksjon for formidling

 3. "SIKA-tema":
  Industribyer under omforming
  Byutvikling og vern etter industriens gullalder. Narvik og Harstad 1970 – 2000.
  Ansvarlig: Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg (SIKA)

 4. Naturhistorisk tema

 5. Konserveringstemaer:

  a. Naturhistoriske samlinger:
  Skadeinsektenes eldorado

  b. Renhold ved museer
  Ansvarlig: Nordisk konservatorforbund – den norske seksjon (NKF-N)

 6. Museet som reiselivsbedrift
  Ansvarlig: Norges museumsforbund

13.00 – 14.00: Lunsj
14.00 – 15.00: Museumsreformen – en statusrapport
Innledning ved Jon Birger Østby,ABMutvikling
15.15 –

Årsmøter:

 1. Årsmøte i Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer

 2. Årsmøte i Seksjon for formidling.

 3. Årsmøte i Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg

 4. Årsmøte i Seksjon for naturhistorie

19.30: Aperitiff i Galleri NordNorge
20.00: Festmiddag i Nordic Hall
   
Fredag 29. august
  EKSKURSJONER
08.30 – 16.15:
 1. Gratangen – Fartøyvernsenteret og kulturlandskap
  Buss med guide til Foldvik Brygge – presentasjon av "Fotefar mot Nord", og videre til Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNBF). Lunsj ved Gratangsfjellet Hotel, med etterfølgende fottur.
  Verter: Øystein Normann, botaniker, Øyvind Alstad, NNFB og Sverre Nordmo (Bussen kjører innom flyplassen kl. 14.30 etter behov). Husk varme klær og godt fottøy!
08.00 – 18.00:
 1. Fiskevær i Vesterålen
  Fra det forhistoriske til det moderne fiskevær. Myre – Nyksund – Langenes.
  Verter: arkeologiprofessor Reidar Bertelsen og museumsbestyrer Trond Torgvær.
08.00 – 18.00:
 1. Museer i Vesterålen
  Avreise med buss via Kvæfjord til Hurtigrutemuseet, Hadsel kirke, Vesterålsmuseet og Norsk Fiskeindustrimuseum.
  Vert: museumsbestyrer Geir Remen.
09.00 – 16.15:
 1. Bjarkøy – Tore Hunds rike
  Avreise kl. 09.10 med hurtigbåt fra Harstad til Bjarkøy. "Vandresightseeing", med lunsj. Kl. 14.40: Retur med hurtigbåt med ankomst Harstad kl. 16.15.
  Vert: Fylkeskonservator Anne Karine Sandmo.Husk varme klær og godt fottøy!
   

 

Noen aktuelle flytider (med forbehold om endringer):

 • 16.20: Fly til Bodø

 • 16.30: Hurtigbåt til Tromsø (fly fra Tromsø til Alta 21.55)

 • 17.30: Fly til Alta

 • 19.20: Fly til Oslo

 • 19.25: Fly til Bodø

 • 21.30: Fly til Oslo

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Overnatting:

Det er reservert rom på to hoteller. Begge ligger i sentrum av Harstad (gåavstand). Det er i tillegg bestilt noen rom på Centrum Gjestehus som ligger 10 minutters gange fra konferansehotellet.

 

Overnatting (rom/ frokost) Enkeltrom Dobbeltrom (pr. pers.)
Grand Nordic Hotel

 

 

 

 

Viking Nordic Hotel

Centrum Gjestehus

700,-

 

 

 

 

700,-

340,- – 390,- (uten – med bad)

550,-

 

 

 

 

550,-

440,- – 490,- (uten – med bad)

Overnatting vil bli fakturert sammen med deltakeravgiften.

Konferansehotell: Grand Nordic Hotel, tlf. 77 00 30 00.

 

Påmelding og avbestilling:

Påmeldingen er bindende. Alle endringer og eventuelle avbestillinger må foretas skriftlig og direkte til Destination Harstad AS. Ved avbestilling senere enn 3 uke før arrangementsstart belastes et gebyr kr. 750,-.

Avbestilling av hotellrom senere enn 14 dager før arrangementet kan medføre fakturering av 75% av romprisen for den bestilte perioden.

Deltakeravgiften inkluderer bl.a. leie av møtelokaler, ”Kom i Hop” på tirsdag og lunsjer/ kaffepauser.

Påmelding sendes til:  Destination Harstad
                                          Pb. 654, 9486 Harstad
                                          Tlf. 77 01 89 89  Fax. 77 01 89 80

Info:                             E-post: unni-britt@destinationharstad.no

Påmeldingsfrist:        4. juli 2003  Påmeldingsskjema

Deltakerene vil få tilsendt bekreftelsesbrev og faktura etter mottatt påmelding.

Reise med fly?      Se eget skjema for rabatter.

Faglige spørsmål?

Ta kontakt med:              Norges museumsforbund
                                               Tron Wigeland Nilsen
                                               Tlf. 22 20 14 02

 

VI ØNSKER DERE HJERTELIG VELKOMMEN TIL HARSTAD I AUGUST!

 

UTTALELSE 1 FRA ÅRSMØTET I MUSEUMSFORBUNDET

MUSEUMSREFORMEN MÅ FØLGES OPP!

Oppfølging av ABM-meldinga/museumsreform

Ett av hovedtiltakene i ABM-meldinga er museumsreformen som skal restrukturere og styrke museums-Norge. Her er museene forespeilet ei årlig økning på minst 40 mill. kr i friske midler i 5 år. Museumsforbundet registrerer at regjeringa stort sett har fulgt opp museumsreformen økonomisk de to første årene. Mange museer har allikevel opplevd at økte tilskudd er blitt spist opp av økte pensjonspremier og økte utgifter grunnet momsreformen. Vi forventer at regjeringa følger opp museumsreformen økonomisk. Annet vil sette museumsreformen i fare. 

Spleiseprosjekter

Viktige deler av norsk kunst- og kulturliv er bygd opp på spleiselag mellom stat, fylker, kommuner og delvis private. Dette er ofte båret fram av lokale ildsjeler. Tilskuddsordninga for museer og knutepunkt-institusjoner er vellykkede eksempler på slike spleiseprosjekter. Museumsreformen innebærer også økte tilskudd til museene basert på spleising mellom stat, fylker og kommuner. Denne arbeidsfordelinga må videreføres.

Øremerking

Museumsforbundet vil advare mot fjerning av øremerkede midler til kultur- og kunstsektoren, slik som skjedde med de kommunale musikk- og kulturskolene i sommer. Museene er blant de mest besøkte kulturinstitusjonene i Norge, og museumsbesøket ligger på høyt nivå i europeisk sammenheng. En fjerning av øremerkede midler over statsbudsjettet vil ha dramatiske konsekvenser for museene og andre sektorer som ikke er lovpålagte.

Kontaktpersoner:
Styreleder Sigrid Skarstein, Vadsø Museum, tlf. 9522 2174

Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund, tlf. 2220 1402/9012 4970

 
 

UTTALELSE 2 FRA ÅRSMØTET I MUSEUMSFORBUNDET

Museumsforbundet går inn for forsøksordninger:

GRATIS ADGANG TIL MUSEENE!

Best mulig tilgjengelighet for flest mulige, uavhengig av sosial status og bakgrunn, er viktige målsetninger for landets museer. Erfaringene med gratis museer i inn- og utland viser at dette kan være et av flere tiltak for å nå bredere ut. Vi mener derfor at det er behov for forsøksordninger med gratis adgang også i Norge. Det er også behov for å se på erfaringene over tid, for eksempel 3 år. 

Mulige forsøksordninger:

1 – Gratis adgang for skoleklasser

Dette kan med fordel ses i sammenheng med Den kulturelle skolesekken, jfr. St.meld. nr. 39 (2002-2003): ”Ei blot til lyst. Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen” som bl.a. foreslår å gi skoleklasser gratis adgang til alle universitetsmuseene (pkt. 6.2.2 Den kulturelle skolesekken) med 6,6 millioner kr i kompensasjon. Det bør også vurderes å gi tilskudd til transport i en forsøksperiode.

2 – Gratis adgang på bestemte dager

Et annet mulig forsøksordning er gratis adgang på bestemte ukedager. Dette blir allerede praktisert ved en del museer i innland og utland.

3 – Gratis adgang etter bestemte klokkeslett

Dette har tidligere vært praktisert ved enkelte museer i London.

4 – Forsøk med gratis adgang vinterhalvåret ved de kulturhistoriske museene 

En kartlegging viser at 80 – 90% av besøkstallet ved mange kulturhistoriske museer er i sommerhalvåret, hvis vi ser bort fra spesialutstillinger og julearrangementer. Dette gjelder særlig friluftsmuseer. Det kan synes som om kunstmuseene i større grad er avhengige at utstillingene slår an blant publikum, enn årstidene. Det er viktig at evt. forsøk ikke går utover kunstmuseene.

En del premisser bør ligge til grunn for forsøksordninger:

 1. Kompensasjon for billettinntekter tas ikke fra museumsreformen. 
 2. Ordninga må være frivillig. 
 3. Ordninga må gjelde uavhengig om museet er tilskuddsmuseum, knutepunktinstitusjon eller nasjonalt museum. 
 4. Forsøk må ses i sammenheng med nabomuseum. 
 5. Forsøkene bør gå over lengre tid for å høste erfaring, eksempelvist 3 år. 

Kontaktpersoner:
Styreleder Sigrid Skarstein, Vadsø Museum, tlf. 9522 2174
Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund, tlf. 2220 1402/9012 4970