Seksjon for forskning

Seksjon for forskning ble vedtatt opprettet på Museumsforbundets årsmøte i 2014. Et interimsstyre ble nedsatt, og det ble avholdt konstituerende møte 28.11. 2014 i Oslo.

 

Arbeidet med nytt OA-tidsskrift for museumssektoren, og registrering av FoU-resultater og annen formidling i CRISTin, har vært prioritert.

Visjon 2025: Museumsforskningen skal være en synlig del av norsk forskning

 

 

Følg oss på facebookgruppen Forskning i museene

Styret
Aktuelt