Aktuelt

Miniseminar

På Det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad 29. mars kl 12.30 – 14.30 arrangerer Seksjon for forskning:

 

Miniseminar: Forskning og formidling

Museene er viktige arenaer for kunnskapsformidling, og publikum har stor tiltro til museenes formidling. Formidlingen skjer gjennom flere kanaler; utstillinger, omvisninger, undervisningsopplegg, foredrag, vitenskapelige og populærvitenskapelige monografier og artikler i periodika og særpublikasjoner.

 

Forskningsetiske retningslinjer er utarbeidet for formidling av forskning i vitenskapelige og populærvitenskapelige utgivelser, mens formidling ved utstillinger er et mer komplekst spørsmål. Vi ønsker å sette fokus på formidling av forskning ved museene.

 

Innledere:
• Jostein Skurdal, Stiftelsen Lillehammer museum: Forskningsetikk og forskningsformidling
• Henrik Treimo, Norsk Teknisk Museum: Utstillingsmediet som forskningsformidling
• Peter Bjerregård, Kulturhistorisk museum: Nye perspektiver på museene som møteplasser for kunnskap og praksis
• Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet: Kunnskapsformidling og forskning

 

Diskusjon i salen og panelet – ordstyrer Per Norseng, Norsk Maritimt Museum

 

 


Om seksjonen
Styret