Styret

Vedtatt styre årsmøtet Molde 15.09.2016

Jostein Skurdal, leder, Lillehammer Museum
Per G. Norseng, Norsk Maritimt Museum
Hanna Mellemsether, Museene i Sør-Trøndelag
Kristin Øye Gjerde, Norsk oljemuseum

 

Varamedlem:

Morten Steffensen, Nordlandsmuseet

 

 

Seksjonen ble opprettet og følgende interimsstyre ble nedsatt på forbundets årsmøte høsten 2014:

 

Kathrin Pabst, Vest-Agdermuseet
Jostein Skurdal, Stiftelsen Lillehammer Museum
Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Jonny-Leo Jensletten, Tana og Varanger museumssiida
Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Lisa Gay Bostwick, Midt-Troms Museum
Per G. Norseng, Norsk Maritimt Museum, leder

————————

Om seksjonen
Aktuelt